Türkiye'nin yüzölçümü bakımından en büyük ili olan Konya, miras kaldığı eserlerle birlikte kültürel değerlerini, gelecek nesillere aktarmaya devam etmektedir.

Selçuklu Başkenti olan Konya; bünyesinde barındırdığı derin kültürel geçmişi, insanlık tarihine ışık tutan arkeolojik alanları ve müzeleri, mimari başyapıtlar olan cami ve türbeleri, etkileyici doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmez şehirleri arasında yer alır. Mevlana'nın huzur dolu şehri Konya, M.Ö 7000'li yıllardan beri birçok medeniyetin barınak bulduğu ve birçok önemli ismin yetiştiği bir şehir olarak bilinir.

Konya adını nereden alır?

Hz. İsa'dan önce, Hristiyan azizinden St. Paul bu toprakları ziyaret etmiştir. Daha sonra, şehir önemli bir dini merkez haline gelmiştir. Bu sebeple Hıristiyanlar, şehre "İsa'nın tasviri" ya da "Kutsal Tasvir" anlamına gelen "Ikonyum" ismini vermiştir.

Ancak, bu konuda farklı rivayetler de bulunmaktadır. Bunlardan biri; kente dadanan ejderhayı öldüren kişinin şerefine bir anıt dikilir ve üzerine de olayı anlatan bir resim çizilir. Bu anıta verilen isim "İkonion" olmuştur. İkonion ismi zaman içerisinde İcconium'a dönüşmüş, Roma döneminde İmparator adlarıyla değişen yeni söyleniş biçimleri olan "Claudiconium, Colonia Selie, Augusta İconium" gibi isimlere dönüşmüştür.

Yine, "Ycconium, Conium, Stancona, Conia, Cogne, Cogna, Konien, Konia..." gibi isimler, Konya'ya yakıştırılan diğer isimler olarak bilinir. Bu isimler, Bizans kaynaklarında "Tokonion" olarak geçer.

Araplar ise Konya'yı "Kuniya" ismiyle adlandırmışlardır. Selçuklu'nun kadim başkenti Konya, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde ise bir daha değişmeden günümüze kadar gelen "Konya" ismine sahip olmuştur.