Anadolu, geçmişten gelen esaslarını koruyan birçok şehre ev sahipliği yapar. İşte bu şehirlerden biri, ismini hiç değiştirmeyen Konya'dır. Ancak, şehrin adının nereden geldiği üzerine farklı görüşler mevcuttur.

Konya isminin "Kutsal Tasvir" anlamına gelen "İkon" sözcüğünden geçme olduğu söylenmektedir. Bu konuda değişik rivayetler bulunmaktadır. Bunlardan biri ise; Eski dönemlerde, halk arasında boy gösteren, kenti tehdit eden bir ejderha, kentin koruyucusu olduğuna inanılan bir kişi tarafından mağlup edilmiştir. Bu olay, halk arasında büyük bir sevinç yaratmış ve o kahraman için herkesin görebileceği bir anıt dikilmiş ve bu anıta "İkonion" adı verilmiştir. 

Zamanla dilin dönüşümü ve farklı kültürlerin etkisiyle, "İkonion" adı "Iconium"a dönüşmüştür. Bu dönüşüm, özellikle Roma İmparatorluğu döneminde hız kazanmış ve kent, İmparatorların isimleriyle anılmıştır. Bunlardan bazıları; "Claudiconium, Colonia Selie, Augusta İconium" dur.

Konya'nın eski adları

Bizanlılar, Konya adını "Tokonion" olarak anmışlardır. Ancak tarih boyunca Konyamıza takılan diğer isimler ise şu şekilde dir: "Ycconium, Conium, Stancona, Conia, Cogne, Cogna, Konien, Konia..."

Arapların "Kuniya" adında hitap ettikleri bu coşkun ve zengin tarihe sahip kent, Selçuklu ve Osmanlı Dönemlerinde ismini bir daha değiştirmemiş ve bize aşina olan ismine, yani Konya adına kavuşmuştur.