Kayıtlı Suriyeli mülteci sayısı, Eylül  2023 yılında bir önceki aya kıyasla 19 bin 127 kişi azalarak 3 milyon 288 bin 755 kişiye düştü. Bu trend 2023 yılı başından bu yana devam etmekte ve kayıtlı Suriyeli sayısı toplamda 247 bin 143 kişi azalarak son yedi yılın en düşük seviyesine ulaştı.

Cinsiyet ve Yaş Dağılımı

Türkiye'deki Suriyeli mülteci nüfusunun yüzde 52.4'ünü erkekler, yüzde 47.6'sını ise kadınlar oluşturuyor. Suriyeli erkeklerin sayısı, kadınların sayısından 158 bin 663 kişi daha fazla. Bu fark, yaş aralığı arttıkça azalıyor ve 45 yaş üzeri aralıklarda genellikle kadınların sayısı erkeklerden daha fazla.

Genç Suriyeli Nüfusu

Türkiye'deki Suriyeli genç nüfus (15-24 yaş arası), toplam Suriyeli nüfusunun yüzde 18,9'unu oluşturuyor. Bu oran, toplamda 620 bin 772 kişiye denk geliyor.

Kütahya'daki Suriyeli Nüfusu

Suriyeli vatandaşların Türkiye'deki dağılımına bakıldığında, Kütahya'da 1.540 Suriyeli mültecinin yaşadığı görülüyor. Bu veri, Göç İdaresi Başkanlığı tarafından 14 Eylül 2023 tarihinde yayınlandı.