İşte Kütahya'nın isim efsanesi;

Bir zamanlar bölgede yaşayan bir dul kadın, zorlu hayat şartlarını çanak çömlek yaparak ve bunları pazarda satarak idame ettirirdi. Elinden çıkan çanak ve çömlekler, hem sağlam hem de estetik açıdan o kadar beğeni kazanmıştı ki, hızlıca tükenirdi. Kadının ürünlerini gören diğer çanak çömlekçiler ise, iş bulmakta güçlük çekmeye başladılar.

Baktılar ki, insanlar sadece kadının çanaklarını ve çömleklerini alıyor, bu duruma son vermek için bir çözüm arayışına girdiler. Nihayetinde sonuca ulaştılar ve kadının yaptığı çanak çömleklerin sağlam ve güzel özelliklerinin topraktan geldiğine karar verdiler. Bu noktada, kadının nereden toprak aldığını öğrenme planını yürürlüğe koydular.

Planlarını uyguladılar ve kadını takip ettiler. Kadın, bugünkü Kütahya ilimizin sınırları içinde bulunan ve oldukça alçak olan bir tepeden toprak aldığını fark ettiler. Bu gerçekle yüzyüze kaldıktan sonra tüm çanak çömlekçiler aynı tepeden toprak almaya başladılar.

Bu durum sonucunda, çanak çömlekçilik alanında önemli bir gelişme yaşandı ve bölgede bir kent kuruldu. Bu kentin ismi, "seramik kenti" anlamına gelen "Seramorum" oldu. Ancak, zamanla kentin adı değişikliğe uğrayarak "Kotiyom" olarak anılmaya başlandı. Yani bugünkü Kütahya.