Kütahya, Ege Bölgesi'nin İç Batı Anadolu Bölümü'nde yer alan ve tarihi kökenlere sahip bir şehirdir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde de bu şehir "Germiyan İli" olarak adlandırılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu, 14. yüzyılın başlarında Anadolu'yu fethederek Kütahya'yı topraklarına katmıştır. Bu dönemde şehrin adı, o zamanki Osmanlıca adı olan "Germiyan İli" şeklinde yazılıyordu.

Osmanlı döneminde Kütahya, hem ticaret hem de sanat açısından büyüme ve gelişme göstermiştir. Bu dönemde şehir, seramik üretimi, halı dokuma ve geleneksel el sanatları gibi alanlarda da ünlüydü. Osmanlı İmparatorluğu'nun zengin kültürel mirasına katkıda bulunan bu şehir, Osmanlı döneminin izlerini taşımaya devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1923 yılından bu yana Kütahya'nın ismi değişmemiştir ve "Kütahya" olarak kalmıştır. Günümüzde bu isimle anılan şehir, tarihî ve kültürel zenginlikleri ile tanınır. 

Kütahya'nın Osmanlı dönemindeki tarihi, şehrin ve ülkenin zengin geçmişine ışık tutmaktadır. Osmanlı döneminin etkileri, hala şehirdeki geleneksel el sanatları, seramik atölyeleri ve tarihi binalarla hissedilmektedir. Şehir, peri bacaları ve doğal güzellikleri ile de ünlüdür.