AK Parti'nin özel olarak odaklandığı yeni yerel yönetimler projesi kapsamında, Türkiye genelinde 51 il büyükşehir belediye statüsü kazanmayı hedefliyor. Bu, büyükşehir belediyeleri eliyle kentin genel planlamasını ve yönetimini daha etkin hale getirme hedefinin bir parçası. Bu iller arasında Kütahya da bulunuyor.

Büyükşehir belediyelerinin yetkilerinin artması, altyapı, ulaşım, çevre ve diğer kentsel hizmetlerin daha koordinasyonlu bir şekilde yürütülmesini sağlama amacında. Vatandaşlar hem büyükşehir belediye başkanlığı için hem de kendi ilçelerindeki belediye başkanlıkları için oy kullanma hakkı kazanacaklar.

Kütahya: Büyükşehir Belediye Statüsü'ne Hazır

Bu dönüşümün bir parçası olan Kütahya, büyükşehir belediye statüsü kazanmayı hedefleyen iller arasında önemli bir konuma sahip. Kütahya, bu adımı beklerken, aynı zamanda büyükşehir belediye statüsüne sahip olmanın sorumluluklarına da hazırlanıyor. Kütahya bu yenilikçi yerel yönetim planının merkezinde yer almanın tecrübesi ve heyecanı içerisinde ilerliyor.