Uluslararası etkinliklerle ve festivallerle dünya çapında ününü arttıran lületaşı, ticaret ve sanat anlamında ilerlemeye devam ediyor. Tarihi Odunpazarı Evleri bölgesindeki pek çok esnafın ana gelir kapısı olan lületaşı, genç kuşağın da ilgisini toplamayı başarıyor. Lületaşı sektöründeki hareketliliği gören gençlerin de, lületaşı ustalarının yanına giderek eğitim almaya başladığı öğrenildi. Evine ekmek götürecek derecede yetişen lületaşı ustalarının sayısının arttığı bilgisi edinilirken, bu durumun lületaşı sanatının ilerlediğine işaret olduğu kaydedildi.
Eskişehir’de 43 senedir lületaşı ustalığı yapan Erol Güler ise, bu durumu daha da iyi değerlendirmek için okullarda lületaşına özel bölüm açılmasını önerdi. Lületaşı camiasının, gençleri tek bir çatı altında toplaması gerektiğinin altını çizen Güler, lületaşı sanatının gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.

“Devlete bağlı olan bazı bakanlıkların bu taş üzerinde yoğunlaşmasını istiyoruz”
Eskişehir’de uzun yıllardır lületaşı sanatıyla uğraşan Erol Güler, lületaşı ustaları olarak gençleri atölyelerine çekmeyi başardıklarını ve meraklı olanlara bu işi öğrettiklerini söyledi. Devletin lületaşıyla ilgili çalışma yapmasını istediklerini ve okullarda lületaşına özel bir bölüm açılabileceğini ifade eden Güler, “Eski zamanlarda bizim ustalarımız ‘öğrenirseniz öğrenin’ hesabındaydılar. Her şeyde olduğu gibi gençlerin bu işi benimsemesi lazım. Zaten gençler buradaki ticareti, hareketliliği ve lületaşının değerini biliyorlar. Bu sanatı öğrenmek için bizim yanımıza geliyorlar, dolayısıyla bu konuda da bir hareketlilik oluştu. Gençleri bir şekilde atölyelerimize davet ettik, istekli olan gençlerle birlikte çalışmalar yaptık. Şahsi olarak benim 50-60’a yakın öğrencim var. Evine ekmek götürecek derecede yetişmiş kişiler kazandık. Bu da demek oluyor ki, lületaşı sanatı ilerliyor. Biraz yavaş hareket etse de ilerlemeye devam ediyor. Tabii ki bu da bizim kendi çabalarımızla oluşan bir gelişim. Yalnız devlete bağlı olan bazı bakanlıkların bu taş üzerinde yoğunlaşmasını istiyoruz. İlerleyen zamanlarda gençlere ve gelecek nesillere aktarılması için daha fazla çalışma yapılması gerekiyor. Okullarda buna özel bölümlerin açılması ve bizlerin de orada usta olarak eğitim vermemiz lazım. Lületaşı camiası olarak ilgisi olan tüm gençleri bir çatı altında toplayarak bunu gelecek nesillere aktarmalıyız” dedi.

“Lületaşı harika bir kazanç kaynağı. Ekonomi, sanat ve turizm anlamında kentimize büyük katkısı var”
Lületaşının tarihiyle ilgili bazı bilgiler veren Güler, geçmiş dönemlerde lületaşı sektörünün çok durgun zamanlar geçirdiğini, ancak günümüzde fazlaca hareketli olduğunu belirtti. Lületaşının Eskişehir’e ekonomik, kültürel ve turizm anlamında önemli katkıları olduğundan bahseden lületaşı ustası Erol Güler, “Biliyorsunuz ki lületaşı çok değerli bir maden. 1800’lü yıllardan beri lületaşı ticareti çok güzel bir şekilde çalışıyor. 1900’lü yıllarda durgunluk yaşadı, 1950’li yıllardan sonra ise biraz açılım yaptı ve 2000’li yıllara geldiğimizde yaklaşık 3-5 sene boyunca çok zor dönemler geçirdik. Bu süreç kimsenin lületaşını tercih etmediği zamanlardı. Ama şu anda Allah’a şükürler olsun ki çok iyi, lületaşı sektöründe bir şekilde hareketlilik var. Dünya zaten lületaşını biliyor. Lületaşı yalnız Eskişehir’de çıkan bir maden olduğu için turizm açısından katkı sağlıyor. Uluslararası açılışlar ve festivaller derken lületaşı daha da tanınmaya başlandı ve ticareti arttı. Başta Çin ve İtalya olmak üzere Amerika gibi bölgelerde de hareketlilik sağladı. Lületaşı Eskişehir için harika bir kazanç kaynağı. Ekonomi, sanat ve turizm anlamında kentimize katkısı büyük var” şeklinde konuştu.

Lületaşı Nedir?
Lületaşı, magnezyum ve silisyum esaslı ana kaya parçalarının yerin çeşitli derinliklerindeki başkalaşım katmanları içinde, hidrotermal etkilerle hidratlaşma sonucunda oluşmuş kayaçtır. Hafif, yumuşak ve beyazdır. Yumuşak olduğu için kolay işlenir, yanmaz ve suda yüzer. Islandığında yumuşar ancak kuruyunca tekrar sertleşir. Ticari olarak işlenebilir Lületaşı yataklarının neredeyse tamamı Eskişehir’de bulunur. Eskişehir'de 100 kilometre kare alana yayılmış 300'den fazla maden vardır.