Manisa ve çevresini tarih öncesine ışık tutan fazla bilgiler bulunmamaktadır. Fakat Salihli Sindel Köyü'nde keşfedilen Paleolitik Çağ'a (Yontma Taş Devri) ait fosil ayak izleri, bölgede insan topluluklarının var olduğunu gösterir. Bu bulguların yaşının yaklaşık 26.000 yıl olduğu tahmin edilmektedir. Kırkağaç Yortan Köyü'nde bulunan mezarlar da özgün bir mezar kültürünü temsil eden Tunç Devri eserleridir.

Osmanlı döneminde Manisa, 1391 yılında Yıldırım Bayezid tarafından topraklara dahil edilmiştir. Ancak, Ankara Savaşı'ndan sonra Timur, bölgeyi önceki sahiplerine geri vermiştir. 1412 yılında Çelebi Mehmed tarafından Manisa, Osmanlı İmparatorluğu'nun kontrolüne kesin olarak geçmiştir ve Saruhan Sancağı adıyla bir idari birim haline gelmiştir.

Manisa, tarih boyunca Osmanlı şehzadelerinin deneyim kazandığı önemli siyasi merkezlerden biri olmuştur. 1437-1595 yılları arasında, II. Murat, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim, III. Murad, III. Mehmet ve I. Mustafa dahil olmak üzere, daha sonra tahta çıkacak 16 şehzade Manisa'da sancakbeyi olarak görev yapmıştır.

Saruhan ismi, Manisa olarak değiştirildi

Manisa, 1923'te Saruhan ismiyle vilayet olmuştur. Ancak, şehrin adı 1927 yılında Manisa olarak değiştirilmiştir. Cumhuriyetle beraber Manisa, imarı yeniden yapılarak ilerlemiştir. Konum itibariyle karayolu ve demiryolu ulaşımında önemli bir noktada olan Manisa, tarım, ticaret ve sanayi bakımından da ülkenin gelişmiş illerinden biri olmuştur.