Babil esaretinden Yahudileri ilmi ve kehanetleriyle kurtarmış olan Danyal Peygamber, 2. Babil Kralı Nebukadnezar'ın (MÖ 605-562) saltanat döneminde yaşamıştır. Danyal Peygamber'in doğuşuyla ilgili rivayete göre, Babil Kralı'nın rüyasında İsrailoğullarından bir erkek çocuğun tahtını sarsacağına dair bir kehanet görmesi sonucu, İsrail ahalisine mensup erkek çocukların öldürülmesi emri verilmiştir.

Danyal Peygamber, bu katliamdan kaçabilmek için annesi taranfından bir mağara içerisinde terk edilmiştir. Bu mağarada bir dişi ve bir erkek aslan tarafından korunan Peygamber Danyal, genç bir erkeğe dönüştüğünde kavrini aralarına dönmüştür. Danyal Peygamber, bir kıtlık yılında Tarsus'a davet edildiğinde şehre bolluk getirmiş ve bu sebeple Babil'e geri gönderilmemiştir. Peygamber Danyal'ın ölümünde sonrası Tarsus'taki bugünkü Makam Camisi olarak anılan yere defin edilmiştir.

Hicri 17. yılında, Hz. Ömer döneminde Tarsus'u fetheden Müslümanlar, Danyal Peygamberin mezarını bulmak amacıyla kazı yapmışlardır. Kazılar sonucunda, altın iplikle dokunmuş bir kumaşa sarılı uzun boylu bir ceset bulunmuş ve bu cesedin Yahudiler tarafından çalınmaması için özel önlemler alınmıştır.

Danyal Peygamber'in mezarının bulunduğu alandaki düzenlemeler 2014'te tamamlanmış ve tarihi mekan, Danyal Peygamberin Kabri'yici ziyarete açılmıştır.

Danyal Peygamber'in Sembolik Yüzüğü

Danyal Peygamber'in hayatını simgelenmek üzere yüzük taşına; biri erkek diğeri dişi iki aslanın arasında bulunan ve dişi aslan tarafından sevilen genç bir çocuğun işlenmesiyle, başından geçen maceralar sembolize edilmiştir.