14 Eylül 2023 tarihine kadar Türkiye’de kayıtlı olan ve geçici koruma altındaki Suriyeli sayısında bir önceki aya göre 19 bin 127 kişilik bir düşüş görüldü. 3 milyon 288 bin 755 kişiye indiği belirtilen Suriyeli sayısı, 1 Ocak 2023’ten bu yana toplamda 247 bin 143 kişi azalma gösteriyor ve son 7 yıldaki en düşük seviyeye gerilemiş durumda.

Suriyeli Nüfusun Cinsiyet ve Yaş Dağılımı

Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan tabloya göre, kayıtlı Suriyeli nüfusun %52,4’ünü erkekler, %47,6'sını ise kadınlar oluşturuyor. Erkek sayısı, yaklaşık 158 bin 663 kişi ile kadınlardan daha fazla. Farkın en büyük olduğu yaş aralığı 25-29 iken, yaş aralığı arttıkça bu farkın azaldığı gözlemleniyor. 45 yaş ve üzeri kategorilerde ise genellikle kadın sayısının erkeklerden daha fazla olduğu belirtiliyor.

Suriyeli Gençlerin Türkiye'deki durumu

15-24 yaş aralığında tanımlanan genç nüfus olarak, 620 bin 772 Suriyelinin bulunduğu belirtiliyor. Suriyeli gençler, toplam Suriyeli nüfusun %18,9'unu oluşturuyor.

Mersin'deki Suriyeli Nüfus Oranı

Göç İdaresi Başkanlığı’nın 14 Eylül 2023 tarihli verilerine göre Mersin şehrinde 232 bin 230 Suriyeli yaşamaktadır. Bu veri, Mersin şehrinin Suriyeli nüfus açısından Türkiye geneline kıyasla önemli bir orana sahip olduğunu göstermektedir.