Mersin'in altı ilçesi, sosyal ve ekonomik gelişmişlik açısından Türkiye ortalamasını geçmeyi başardı. 2017'nin verileri incelendiğinde, Yenişehir ilçesinin ikinci kademe düzeyinde olduğu görülüyor. Ancak 2022 verileri kıyaslandığında Yenişehir ilçesi birinci kademe düzeyine yükseldi. Ayrıca Toroslar ilçesi de kendi seviyesini arttırdı ve bu durum, beş yıl önce ki ikinci kademe düzeyinde bulunan ilçe sayısının korunmasını sağladı.

Yenişehir, en gelişmiş ilçe

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve bölgesel gelişme alanında önemli bir referans olacağı değerlendirilen sosyo-ekonomik ilçe gelişmişlik sıralaması çalışması (SEGE) sonuçlarına göre, Mersin'in 13 ilçesinin 6'sı gelişmişlik düzeyi açısından ilk iki kademede yer aldı. Ayrıca Yenişehir, kent içerisinde en gelişmiş ilçe unvanını kazandı.

Çalışma sürecinde demografi, istihdam ve sosyal güvenlik, eğitim, sağlık, finans ve yaşam kalitesi gibi 56 farklı dalda değişkenler değerlendirildi. Ülkenin tamamı kapsamında yapılan bu çalışmada, tüm ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik skorları, sıralamaları ve gelişmişlik seviyelerine ulaşıldı.

Analiz sonucunda, endeks değeri 1,632 ve üzeri olan 67 ilçe birinci gelişmişlik seviyesinde bulundu. Mersin'in Yenişehir ilçesi de yapılan araştırmada birinci gelişmişlik kademesine 49'uncu sıradan girmeyi başardı. Diğer yandan, endeks değeri 1,581 ila 0,396 arasında olan 173 ilçe ise ikinci gelişmişlik seviyesinde yer aldı. Bu ilçeler arasında adını yazdıran Mersin ilçeleri ise Akdeniz, Mezitli, Tarsus, Silifke ve Toroslar oldu.