Mersin, Akdeniz'in serin sularına kıyısı olan şehirlerden biridir. Bu şehir, tarihi geçmişi ve eski adıyla da dikkat çeker.

Kizzuvatna: İlk İzler

Mersin yöresinin en eski adı, Kizzuvatna'dır. Bu ad, Hitit döneminde Kue olarak anılmış, klasik devirde ise Kilikya olarak bilinmiştir. Arkeolojik kazılar, bölgedeki yerleşim izlerinin Cilalı Taş Devri ve Bakır Çağı'na kadar uzandığını göstermektedir.

Gözlükule ve Yumuktepe: Tarihî Öneme Sahip Merkezler

Gözlükule Höyüğü ve Yumuktepe'deki kazı araştırmaları, Mersin'in tarihî geçmişinin ne kadar zengin olduğunu göstermektedir. Gözlükule, İslam uygarlıklarından Yeni Taş Çağı'na kadar olan 33 katmanla doludur. Bu, bölgenin tarihî önemini yansıtmaktadır.

Hitit, Asur ve Babil Krallıkları Dönemi

Mersin yöresi, MÖ 6. yüzyıla kadar Hurri, Luvi, Kizzuvatna gibi yerel krallıkların egemenliği altındaydı. Bu dönemde Hitit, Asur ve Babil krallıklarının etkisi de görülmektedir. Bu krallıkların tarihleri, Mersin'in tarihini şekillendiren önemli faktörler arasındadır.

Antik Yunan Dönemi ve Zephyrion

Antik Yunan döneminde, Mersin'in adı Zephyrion olarak anılmıştır. Ticaretin ve para bastırmanın yaygın olduğu bu dönemde, şehir önemli bir ticaret merkeziydi. Antik kaynaklar, bu dönemin Mersin için ne kadar anlamlı olduğunu yansıtmaktadır.

Roma İmparatorluğu ve Hadrianopolis

Roma İmparatoru Hadrianus döneminde, Mersin'in adı Hadrianopolis olarak değiştirildi. Bu dönemde, şehir Roma eyaleti parçası hâline geldi ve önemli bir yerleşim yeri olarak varlığını sürdürdü.

Klasik Dönemde Mersin

Mersin, klasik dönemde Klikya adıyla anılmaktaydı ve tarihten önceki dönemlere dayanan çok önemli bir yerleşim alanıdır.

I. Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletlerinin istilasına maruz kalan Mersin, Milli Mücadele sonucunda 3 Ocak 1922'de yeniden Türk egemenliğine girdi. Daha sonra 1924 yılında "Mersin" adıyla vilayet statüsü kazandı. 1933'te Silifke merkezli İçel vilayetiyle birleşerek "İçel" adını aldı. Ancak, 28 Haziran 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 4764 sayılı Kanunla ilin adı yeniden "Mersin" olarak değiştirilmiştir. Bu dönüşüm, Mersin'in tarihinin bir parçasıdır ve şehrin geçmişinden günümüze kadar uzanan önemli bir tarihçesini vurgulamaktadır.