Son dönemin ilgi çeken konularından “metaverse” kavramının ele alındığı webinarın moderatörlüğünü Prof. Dr. Mehmet Kesim yaptı. Prof. Sharma, metaverse kavramının tarihine, beraberinde getirdiği fırsatlara ve endişelere değinirken, bu yeniliğin eğitimde ne tür değişikliklere neden olabileceği hakkında bilgi verdi.

Metaverse kavramının yeni ortaya çıkan bir kavram olmadığını belirten Prof. Sharma, ilk örneklerinden birinin 1992 yılında Neal Stephenson tarafından kaleme alınan “Snow Crash” adlı romanında görülebileceğini belirtti. Sunumuna metaverseyle ilişkilendirilen sanal dünyanın tanımı, tarihi, eğitim ve sosyal hayattaki örnek uygulamalarıyla devam eden Prof. Sharma, metaverse gibi sanal dünya uygulamalarının öğrenenlerin gelişmiş öğrenme içerikleri ile etkileşime geçerek öğrenme etkinliğinin aktif katılımcısı olmalarına yardımcı olduğunu vurguladı. Prof. Sharma ayrıca bu tür sanal deneyimlerin gerçek hayatta uygulanması zor ya da pahalı deneyleri gerçekleştirmede kolaylık sağladığını belirterek öğrenenlerin özgüvenini arttırdığını, gözlemsel ve gelişen durumlara uyum sağlama becerilerini geliştirdiğini ifade etti.

Metaverse gibi sanal uygulamaların zayıf öğrenme tasarımları ya da senaryolarıyla istenen amaca ulaşamayacağına işaret eden Prof. Sharma, başarılı sanal uygulamaların özellikle problem çözme ve çevreyle etkileşime geçerek öğrenenlerin fikirleri keşfettiği, yorumladığı ve yapılandırdığı bilişsel ve sosyal yapılandırmacı yaklaşımları benimsediğine dikkat çekti. Webinarda ayrıca metaverse kavramı ile ilişkilendirilebilecek blok zinciri tabanlı sanal dünya projeleri, sanal, artırılmış, genişletilmiş gerçeklik uygulamaları, yapay zekâ, dijital ikiz gibi birçok farklı kavrama da değinilirken günümüzde metaverse kullanımının sınırlılıkları, farklı sektörlere etkisi ve eğitimdeki yansımaları tartışıldı.

Webinar sonunda Prof. Sharma, katılımcılardan gelen soruları yanıtlayarak sunumunu tamamladı.