Nevşehir, Türkiye'nin önemli turistik bölgelerinden biri olan Kapadokya'nın merkezinde stratejik bir konuma sahiptir ve bu şehrin tarihi M.Ö. 7000'li yıllara kadar uzanır. Şehrin içerisinde yer aldığı Kapadokya Bölgesi, 'Güzel Atlar Ülkesi' anlamına gelen Farsça 'Katpatuka' adıyla da bilinir. Nevşehir ve genel olarak Kapadokya Bölgesi, tarih sürecinde birçok farklı medeniyeti ağırlamıştır.

Tarih boyunca Hititler, Frigler, Asurlar, Persler, Romalılar, Selçuklular ve Osmanlılar gibi büyük uygarlıklar, bu topraklarda hüküm sürmüştür. Nevşehir ve çevresi, her bir medeniyetin izlerini hala taşıyor ve bu da şehrin tarihi zenginliğini artırıyor.

Belki de bölgenin en önemli dönemlerinden biri, M.S. 3. yüzyıldan itibaren başlamıştır. Bu dönemde, Kapadokya Bölgesi Hristiyanlığın önemli merkezlerinden biri olmuştur. 11. ve 12. yüzyıllarda ise bölge, Selçukluların hizmetine girmiştir.

1071 Malazgirt Zaferi'nden sonra bölgeye Türk köyleri kurulmuş ve şehre 'Muşkara' ismi verilmiştir. 1725 tarihinde ise şehrin adı, nevşehir olarak değiştirilmiştir. Bu dönemde Nevşehirli Sadrazam Damat İbrahim Paşa zamanında büyük bir kalkınma faaliyeti başlamış ve şehre birçok imaret, cami, medrese ve çeşme inşa edilmiştir.

1954 yılında yürürlüğe konan 6429 Sayılı Kanun ile Nevşehir, resmi olarak İl olarak kabul edilmiştir. Bu dönüm noktası, Nevşehir'in modern zamanlardaki tarihine de ışık tutmaktadır. O günden bu yana Nevşehir, hem tarihi ve doğal güzellikleri, hem de kültürel zenginlikleriyle dünya genelinde birçok ziyaretçi çekmektedir.