Odunpazarı İlçesi, Eskişehir'in en eski yerleşim yeridir ve ismini halk arasında anlatılan bir efsaneden almaktadır. Bu efsaneye göre, kente ilk yerleşmeye gelenler üç koyun ciğerini sırıklara yerleştirerek, bu sırıkları bugünkü Şarhöyük, Porsuk kenarı ve Kurşunlu Camii'nin olduğu yerlere dikmişlerdir. Ancak Şarhöyük ve Porsuk kenarına konulan ciğerler hızla bozulurken, Kurşunlu Camii'nin yakınındaki ciğerler bozulmadan kalmıştır. Bu durum, buranın en temiz hava kalitesine sahip olduğunu göstermiştir ve insanlar bu bölgeye yerleşmeye karar vermiştir.

Diğer ilçelere göre yükseltisi daha fazla

Odunpazarı İlçesi, Eskişehir'in tarihi merkezinde yer almaktadır ve diğer ilçelere göre yükseltisi daha fazladır. 22 Mart 2008 tarihli resmi gazetede yayımlanan 5747 sayılı yasa ile merkez ilçe kaldırılarak Odunpazarı ve Tepebaşı adıyla 2 yeni ilçe kurulmuştur. İlçenin sınırları içerisinde 85 mahalle bulunmaktadır.

Osmanlı Devleti'nin kuruluş yeri

Bazı araştırmacılar Odunpazarı İlçesi'nin Osmanlı Devleti'nin kuruluş yeri olduğunu ve o dönemlerdeki adının "Karacaşehir" olduğunu kaydetmiştir. Ancak bu bilgi, henüz kesinlik kazanmamıştır.

Ticaret ve kültür merkezi

Odunpazarı İlçesi, tarih boyunca önemli bir ticaret ve kültür merkezi olmuştur. Günümüzde ise restore edilmiş tarihi evler, sokaklarıyla ünlü bir turistik cazibe merkezidir. Eskişehir'in tarihi ve kültürel birikimini yansıtan Odunpazarı İlçesi, ziyaretçilere tarihe yolculuk yapma fırsatı sunmaktadır.