Erzurum, Osmanlı İmparatorluğu döneminde  "Erzenü'r-Rum" olarak adlandırılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun hüküm sürdüğü dönemlerde, bu şehir "Erzenü'r-Rum" adıyla bilinirdi.

Osmanlı İmparatorluğu'nun 1299 yılında kurulmasından sonra, Erzurum birçok tarihi olaya ve gelişmeye sahne olmuştur. Şehir, Osmanlı İmparatorluğu'nun doğu sınırlarında stratejik bir konuma sahip olması nedeniyle önemli bir rol oynamıştır. Erzurum, hem ticaret hem de kültürel açıdan zengin bir geçmişe sahiptir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana, Erzurum'un ismi değişmemiştir ve hala "Erzurum" olarak anılmaktadır. Günümüzde bu isimle anılan şehir, tarihî ve kültürel zenginlikleri ile tanınır. Şehir, Osmanlı döneminin etkilerini hala taşımaktadır.

Erzurum, Osmanlı dönemindeki tarihi mirası ile de ünlüdür. Osmanlı İmparatorluğu'nun etkileri, şehirdeki geleneksel el sanatları, tarihi binalar ve kültürel dokuda hala hissedilmektedir. Şehir, tarihi camileri, hanları ve antik çarşıları ile ziyaretçilere tarihî bir yolculuk fırsatı sunmaktadır.