Hititler Dönemi: İlk yerleşimin izleri hala Kayseri sokaklarında görülebilir. Hitit dönemi boyunca bu şehir, "Mazaka" adıyla biliniyordu.

Helenistik Dönem: Antik çağda, M.Ö. 322-83 yılları arasında Kayseri, Kapadokya Krallığı ile birlikte büyüdü ve gelişti.

Roma Dönemi: Kent, M.Ö. 1. yüzyılda Roma İmparatorluğu'nun idaresine geçti. Bu dönemde, Roma İmparatoru Augustus'un emriyle yeniden inşa edilen kente "Caesarea" ismi verildi. Bu isim, "Kaiser" veya "Caesar" anlamına gelen "İmparator" unvanını taşıyan Roma liderlerine bir saygı ifadesi olarak kullanıldı.

Bizans Dönemi: Bölge, daha sonra Bizans İmparatorluğu'nun kontrolüne geçmiştir. Bu dönem boyunca, "Caesarea" adını korudu ve önemli bir idari ve askeri merkez olarak statüsünü sürdürdü.

Selçuklu ve Osmanlı Dönemleri: 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi'nden sonra Anadolu Türklerin idaresine geçen Kayseri, 1084 yılında Selçuklu Türklerinin hakimiyetine girdi. Selçuklu dönemi boyunca, kent mimari ve kültürel açıdan büyük bir gelişim gösterdi. Daha sonra kısa bir süreliğine Moğollara geçse de, nihayetinde tekrar Türk beyliklerinin idaresine girdi. Kayseri ili Osmanlı dönemi boyunca "Kayseriye" olarak isimlendirilmiştir.