Özkarayanık, bu suistimallerden birisinin seçim çalışmalarında belediye çalışanlarının kullanıldığını olduğunu ifade ederek, "Maalesef seçim çalışmalarında belediye çalışanlarının aktif olarak kullanıldığına şahit oluyoruz. Parti üyesi olsa bile ister gönüllü ister zorla belediye çalışanlarının mesai saatleri içerisinde seçim çalışmalarında yer almaması gerekir. Mesai saatleri içerisinde belediye çalışanlarının  belediye binasında görevleri başında olmaları gerekirken, adaylarla birlikte sahada, broşür dağıtımında, seçim arabalarında görüldükleri, devletten aldıkları maaşla halka değil şahsa hizmet ediyorlar." İfadelerini kullandı. 

Böyle bir çalışma şeklinin kabul edilemez olduğunu söyleyen Mustafa Özkarayanık, "Kamu çalışanlarının tarafsızlık ilkesine bağlı kalarak, mesai saatleri içinde belediye işlerini yürütmeleri gerektiğini, belediye başkanı olduğu takdirde bu türden kişisel çalışmalarda hiçbir şekilde çalışanlar dahil olmayacaklar. Kamu kaynaklarını kesinlikle kullanmayacağım. Halka hizmet için kullanılacak imkanlar yalnızca halk için kullanılmalıdır. Belediye çalışanlarının siyasi parti seçim kampanyalarında aktif rol alması, kamu kaynaklarının etkin ve adil bir şekilde kullanılmasını engeller. Bu durum, kamu güvenini sarsar ve demokratik sürece zarar verir” dedi.