Urhai: Arami - Süryanilerin İzleri

Urfa'nın eski isimlerinden biri "Urhai" veya "Orhay"dır. Bu isim, Urfa'nın ilk sakinleri olan Arami - Süryaniler tarafından verilmiştir. Urhai, bölgenin tarihindeki önemli isimlerden biridir ve şehrin köklerine uzanmaktadır.

Edessa: Helenlerin Suyu Bol Şehri

Daha sonra Urfa'ya gelen Helenler, şehre "Edessa" ismini vermişlerdir. Edessa ismi, "suyu bol" anlamına gelmektedir. Şehir, içinden akan Karakoyun (Daysan) Deresi ve kaynayan pınarlar nedeniyle su bakımından zengin bir yerdi. Bu nedenle Edessa ismi, şehrin su kaynaklarına vurgu yapmaktadır.

Ruha: İslam'ın Etkisi ve Değişen İsimler

İslam'ın fethinden sonra Müslüman Araplar, "Kaliruha" adını kullanmışlardır. Bu ad, "suyu güzel çeşme" anlamına gelmektedir. Ancak zamanla "Kali" heceleri atılarak sadece "Ruha" heceleri kullanılmış ve şehrin ismi kısaltılmıştır. Böylece "Ruha" ismi, İslam'ın etkisi altında şehre verilen bir isim olarak öne çıkmıştır.

Urfa: Osmanlı Döneminden Günümüze

Osmanlı döneminde ise şehre "Urfa" ismi verilmiştir. Bu dönemde şehir, "Urfa" adıyla anılmaya başlamış ve bu isim günümüze kadar gelmiştir.

İsimlerin Getirdiği Tarih

Şanlıurfa'nın geçmişi, farklı isimlerle anılarak günümüze kadar gelmiştir. Her bir isim, şehrin tarihindeki farklı dönemleri ve kültürel etkileri yansıtmaktadır. Bugünkü "Şanlıurfa" adı ise bu zengin tarihi izlerle özdeşleşmiştir.