İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Sazova Yerleşkesinde bulunan toplantı salonunda Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyelerinden Dr. Ertuğrul Karaş tarafından sulama yatırım projelerinden faydalanan çiftçilere ve teknik personele yönelik Tarımsal Kuraklığa Karşı Tarımda Tasarruflu Su Kullanımı ve Şeker Pancarı Yetiştiriciliği konulu konferans gerçekleştirildi.

Konferansta Dr. Ertuğrul Karaş, etkin su kullanımı, su ve bitki toprak ilişkisi, gübreleme, yabancı ot kontrolü, şekerpancarı yetiştiriciliğinde sulama yöntemleri ve sulama sıklığı ve miktarı, yağmurlama sulama ile damlama sulama arasındaki avantaj ve dezavantajlar, yağmurlama sulamada tertip ve düzen, lateral hat uzunluğu ile başlık debisinin belirlenmesi, toprak yapısına göre sulama süresinin hesaplanması konularında bilgi verdi.