Nasreddin Hoca: Türk Mizahının Dehası

1208 yılında Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinin Hortu köyünde doğan Nasreddin Hoca, Türk mizahının en büyük isimlerinden biridir. Hayatının büyük bölümünü Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde müderrislik ve kadılık yaparak geçiren Hoca, ömrünün sonlarına doğru doğduğu topraklara dönerek burada vefat etmiştir. Mizahi hikayeleri ve felsefi yaklaşımıyla dünyayı güldüren ve düşündüren Nasreddin Hoca, halk arasında derin bir saygı ve sevgiyle anılmaktadır.

Aziz Mahmud Hüdayi: Padişahların Şeyhi

1543 yılında Sivrihisar’da doğan Aziz Mahmud Hüdayi, Osmanlı Devleti'nin önemli mutasavvıflarından biridir. Babası Mahmut oğlu Fazullah'tan aldığı eğitimle ilmi kariyerine başlayan Hüdayi, Bursa kadılığı yapmış ve sonrasında Şeyh Üftade'nin etkisiyle tasavvufa yönelmiştir. Sivrihisar’da kendi külliyesini kuran Hüdayi, cami, imaret ve kütüphane tesis etmiştir. Daha sonra Üsküdar’a yerleşen Hüdayi, burada vaizlik, müfessirlik ve muhaddislik yaparak büyük bir manevi otorite haline gelmiştir. 1628 yılında vefat eden Hüdayi, eserleri ve düşünceleriyle günümüzde de anılmaya devam etmektedir.

Hızır Bey Çelebi: İstanbul’un İlk Kadısı

Osmanlı Devleti'nin önemli alimlerinden olan Hızır Bey Çelebi, İstanbul’un ilk kadısı ve belediye başkanı olarak tarihe geçmiştir. Hukuk ve ilim sahasında gösterdiği başarılarla Osmanlı yönetiminde önemli bir yer edinmiştir.

Sinan Paşa: Fatih’in Sadrazamı

Osmanlı İmparatorluğu’nun önemli isimlerinden Sinan Paşa, mutasavvıf kimliği ve Fatih Sultan Mehmed’e sadrazamlık yapmasıyla bilinmektedir. Hem idari hem de dini alanda yaptığı hizmetlerle tanınan Paşa, Osmanlı tarihinin unutulmaz isimlerindendir.

Mehmet Kaplan: Edebiyatın Ustası

Mehmet Kaplan, edebiyat dünyasında yaptığı değerli çalışmalarla tanınan bir isimdir. İlk yazıları 1930’ların sonunda yayımlanan Kaplan, Hareket, Şadırvan, İstanbul, Çağrı, Hisar ve Türk Edebiyatı gibi dergilerde yazılar yazarak edebiyat dünyasında önemli bir yer edinmiştir.

Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa: Osmanlı Veziri

Osmanlı Devleti’nin önemli vezirlerinden Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa, devlet yönetiminde ve Osmanlı’nın idari yapısında önemli rol oynamıştır.

Şeyh Seyyid Mahmud Süzani: Selçuklu Dönemi Alimi

1232 yılında vefat eden Şeyh Seyyid Mahmud Süzani, Selçuklu döneminde İslam’a hizmet etmiş önemli bir din alimidir. Sivrihisar’daki medreselerde görev yapmış ve günümüzde türbesi ziyaret edilen manevi bir önder olarak anılmaktadır.

Ahmed Hamdi Efendi: İstiklal Harbi Kahramanı

İstiklal Harbi’nde ilk kurşunu atan mülazım olarak bilinen Ahmed Hamdi Efendi, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde önemli bir yere sahiptir.

Şeyh Baba Yusuf: Din Alimi ve Vaiz

Şeyh Baba Yusuf, Sivrihisar’da doğmuş büyük bir din alimidir. Arapça ve Farsçayı ana dili gibi bilen Yusuf, Hacı Bayram Veli’nin halifesi olarak tanınır. Beyazıt Camii’nin ilk kürsü vaizi olan Şeyh Baba Yusuf, birçok esere imza atmış ve keramet sahibi bir veli olarak anılmıştır. 1513 yılında vefat eden Yusuf’un mezarı, Fatih Camii avlusunda bulunmaktadır.

Sivrihisar’ın bu önemli şahsiyetleri hem ilim hem de maneviyat alanında iz bırakmış ve Türk kültürüne katkı sağlamıştır.