Kanun gereği yapılandırılan kamu alacaklarının son ödeme tarihi 3 Ağustos 2023’idi. Bu tutarı peşin ve taksitli ödeme seçeneği seçerek yapılandıran vatandaşlardan bahse konu tarihe kadar tutarı ödemeyen veya eksik ödeyenler için 31 Ağustos 2023 tarihine kadar hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının indirimsiz hali ve toplam tutara uygulanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödemeleri durumunda katsayı uygulanmaksızın 7440 Sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmaları mümkün olacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Eskişehir Sosyal Güvenlik İl Müdürü İbrahim Kısa, şunları belirtti;

“Bilindiği üzere 7440 Sayılı Kanun gereği yapılandırılan kamu alacaklarının son ödeme tarihi 3 Ağustos 2023 tarihinde sona ermiştir. Ayrıca 7440 Sayılı Kanunun 9. Maddesinde “Peşin veya taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi ve ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi gereken tutarların ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, hesaplanan tutarların tamamının ilk taksiti izleyen ayın sonuna kadar geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla katsayı uygulanmaksızın kanundan yararlanılır. İlk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi gereken tutarların süresinde ödenmesi ve kalan taksitlerin tamamının ilk taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödenmesi hâlinde katsayı uygulanmaz.” hükmü amirdir. Buna göre, kuruma olan borçlarını 7440 Sayılı Kanuna göre peşin ve taksitli ödeme seçeneği seçerek yapılandıranlardan 3 Ağustos 2023 tarihine kadar ödemesi gereken tutarları süresinde ödemeyen veya eksik ödeyenlerin bu tutarları 31 Ağustos 2023 tarihine kadar hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının indirimsiz hali ve toplam tutara uygulanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödemeleri durumunda katsayı uygulanmaksızın 7440 Sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmaları mümkün olacaktır. Taksitle ödeme seçeneğini tercih eden ancak birinci ve ikinci taksit ödeme yükümlülüklerini yerine getiremeyen işverenlerimizin/sigortalılarımızın bu çerçevede ödeme yapabilmeleri için işyerlerinin/sigortalılar yönüyle de dosyalarının bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine müracaat ederek ödeme planlarını peşine dönüştürmeleri gerekmektedir."