İsimler, bireylerin sosyal kimliklerini ifade etme biçimlerinden biri olmasının yanı sıra, toplum ve kültür için önemli belirleyicilerdir. Bu sebeple, bir yerin popüler isim dağılımı genellikle bu bölgenin tarihsel, sosyal ve kültürel dinamiklerini yansıtır. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre, Tekirdağ'ın erkek ve kadınlar arasında en popüler isimlerini inceledik.

Tekirdağ'da En Çok Kullanılan Erkek İsimleri


ADNKS verilerine dayanarak, Tekirdağ'da en popüler erkek isimleri Mehmet, Mustafa, Ahmet, Hüseyin ve Hasan oldu. Bu isimler sırasıyla şu sayılara ulaştı: Mehmet 12.713, Mustafa 11.735, Ahmet 10.708 , Hüseyin 8.937 ve Hasan 8.133. Bu dağılım, Tekirdağ'daki erkeklerin büyük bir yüzdesinin geleneksel Türk isimlerine sahip olduğunu gösteriyor.

Tekirdağ'da En Çok Kullanılan Kadın İsimleri


Tekirdağ'daki kadınlar arasında ise en popüler isimler Fatma, Ayşe, Emine, Zeynep ve Hatice şeklinde sıralanıyor. Bu isimlerin kullanım sayıları da şöyle: Fatma 13.987, Ayşe 11.393, Emine 8.804, Zeynep 7.535 ve Hatice 7.515. Bu isimler genellikle büyük anne ve annelerin isimlerinden türetilmiş olup, genç nesiller arasında da hala yaygın bir şekilde kullanılıyor.

Tekirdağ'ın İsim Tercihleri ve Sosyal Dinamikleri


ADNKS verileri, sosyal ve kültürel trendler hakkında bilgi sunmanın yanı sıra, bu trendlerin yerel dinamiklere nasıl yansıdığını da gösterir. Tekirdağ'ın isim tercihlerine bakıldığında, bölgenin sosyal ve kültürel yapısında geleneksel isimlerin hala güçlü bir şekilde yer aldığını görmekteyiz. Bu durum, Tekirdağ'daki toplumun, geleneksel değerlerine olan bağlılığını ve bu değerlerin güncel sosyal yaşamda hala etkin olduğunu yansıtmaktadır.