Tekirdağ'ın güneybatısında, Tekirdağ-Kumbağ yolu üzerinde bulunan Barbaros Yerleşim Alanı ( Bisanthe ), antik çağlardan gelen köklü bir tarihe ev sahipliği yapmaktadır. Önceden küçük bir sahil kenti olan Bizanthe olarak anılan bu yer, Panion ve Panidos isimlerinden sonra bugün Barbaros olarak adını tarihe yazdırmıştır.

Bulunan Tarihi Eserler ve Antik Bizanthe Kenti

Barbaros Beldesi'nin sahilinde bulunan bir mezarlık, çeşitli madenler ve antik yerleşim alanının altında yatan kültürel varlıklar, tarihi dönemin izlerini günümüze taşıyor. İlk bulunan eserler arasında, İ.Ö. 4. yüzyıla ait yüksek kabartmalı süvarili mermer stel ve Grekçe yazıtlar öne çıkıyor. Bu eserler, tarihi döneminin özelliklerini yansıtması bakımından büyük öneme sahip.

Barbaros Beldesi'nin batısında bulunan mezarlık alanının güneyinde, 2006 yılında gerçekleştirilen kazılar 13. yüzyıla ait bir kilisenin varlığını ortaya koymuştur. Bununla birlikte, bu kazı çalışmalarında sahil kesiminde bulunan surların batıya doğru devamlılığını gösteren bölümler keşfedilmiştir. Bu bulgular, Antik Bizanthe kentinin Geç Roma ve Bizans dönemlerinde ne kadar geniş bir alana yayıldığını göstermektedir.

Barbaros Madenler Mevkii ve Arkeolojik Buluntular

Barbaros Madenler Mevkii, İ.Ö. 5. yüzyıla aittir ve bu alanda yaygın olarak siyah boyalı, perdahlı seramikler bulunmaktadır. Bu buluntular, o döneme ait seramik teknikleri ve kullanılan malzemeler hakkında bilgi vermektedir. Tekirdağ'ın bu tarihi yerini incelemek, geçmişe yapılan bir yolculuk gibi olacaktır.