Son araştırmalara göre, Tekirdağ'ın Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki adı "Tekfurdağı" olarak geçmektedir. Osmanlı İmparatorluğu'nun bu bölgeyi fethettiğinden itibaren, şehir "Tekfurdağı" ismiyle anılmış ve bu isim Osmanlı dönemi boyunca kullanılmıştır.

Osmanlı İmparatorluğu'nun Marmara Bölgesi'nde önemli bir şehir olan Tekfurdağı, ticaretin canlı olduğu bir merkez olarak öne çıkmış ve tarihi boyunca farklı kültürlerin etkileşimine sahne olmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana, Tekirdağ ismi değişmemiştir ve hala "Tekirdağ" olarak anılmaktadır. Günümüzde Tekirdağ, tarihi ve doğal güzellikleri ile ünlüdür ve aynı zamanda ülkenin önemli bir sanayi ve tarım merkezidir.

Tekirdağ'ın Osmanlı dönemine ait adı olan "Tekfurdağı," şehrin tarihî kimliğini daha iyi anlamamıza katkı sağlamaktadır. Bu bilgi, tarihçiler ve şehir tarihi ile ilgilenenler için büyük bir öneme sahiptir, çünkü Tekirdağ'ın Osmanlı dönemi mirasını daha iyi anlamamıza yardımcı olan önemli bir tarihi detayı gün yüzüne çıkarıyor.