Önder, Eskişehir’de şehir içi ulaşımın tüketicileri, üreticileri, satıcı ve sağlayıcıları kısacası toplumun her kesimini olumsuz etkilediğini ve hayatı çekilmez hale getirdiğinin altını çizdi. Yusuf Önder, “Şehir içi ulaşım krizini çözmekle görevli Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) krize yeni kilitler vurmakta, bugün yaptığını yarın bozmaktadır. Trafik kilitlerinin en görünen, 'Ben buradayım' diyen örneği, noktasal 'Aklıma geldi' duba uygulamalarıdır. Duba uygulamalarıyla; yollar daraltılmakta, tüketici alışveriş yapamaz, esnaf satış yapamaz hale getirilmekte; ilerleyen zamanlarda dubalar kırılmakta, sökülmekte ve yamulmakta kent estetiği bozulmaktadır. Trafik dubaları başta olmak üzere, yatay ve düşey trafik işaretleri, doğru yerlerde kullanılmamaktadır. Cadde ve sokak sağlıklılaştırma çalışmalarıyla; yollar daraltılmakta, işgal edilen kaldırımlarda tüketiciler nereden yürüyeceğini bilememektedir. Daraltılan sokaklarda trafik yavaşlamakta; hasta indirme bindirme esnasında bile tartışmalar yaşanmaktadır. Kamu kaynakları şehir içi trafiğe kilit vurmak için kullanılmaktadır. Hamamyolu projesi kapmasında yapılan sanat köprüsünün/ters köprünün iki yanına iki trafik lambası konularak şehir trafiğine çifte kilit vurulmuştur. Ters köprünün; Süleyman Çakır Lisesi-Yunus Emre Caddesi istikametinde yapılması durumunda; trafiğin kesintisiz akacağı, can ve mal güvenliliğinin daha üst seviyede sağlanacağı göz önüne alınmamış, şehir içi trafiğe bu basit özen bile gösterilmemiştir" diye belirtti.

"Trafik krizi noktasal, 'Aklıma geldi' uygulamalarıyla çözülmez"

Yetersiz, pahalı ve akılsız otoparklar sebebiyle, caddelerin otoparka dönüştürüldüğünü anlatan Yusuf Önder, şunları kaydetti;

"Yanlış kullanılan yanlış duba uygulamaları ile caddeler, sokaklar daraltılmakta, trafik akışı kilitlenmekte; tüketici alışveriş, satıcı/sağlayıcı satış yapamaz hale getirilmektedir. Eskişehir'in trafik sorunu çözmek için ön plana çıkarılan yanlış trafik dubası uygulamaları, trafik akışını daha da zorlaştırmakta ve içinden çıkılamaz bir hale getirmektedir. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve alt belediyeler noktasal, 'Aklıma geldi, duba çakarsam bu iş çözülür' uygulamalarından vazgeçmelidir. Eskişehir'in trafik krizi uzun ve orta vadeli bütünleşik/entegre, planlarla çözülebilir.”