Güllü, Eskişehirli tüketicilerin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını değerlendirmelerde bulunmak üzere basın toplantısı düzenledi. Dr. Gültekin Güllü, "Büyükşehirlerde su ile ilgili hizmetler, itfaiye hizmetleri, alt yapı, mezarlık hizmetleri, toplu ulaşım hizmetleri, ana yollar ve meydan düzenlemeleri, planlama çalışmaları ve katı atık transfer istasyonları dâhil katı atıkların bertarafı ile ilgili tesisleri kurmak, işletmek gibi birçok görev bütünüyle doğrudan Büyükşehir Belediyeleri'ne verilmiştir. 2012 yılından beri Büyükşehir merkezin dışındaki mahallelere ve yaşayan vatandaşlara bütçeden pay aldığı ve yasal görevi olduğu halde yeterli hizmeti sunamamıştır." dedi.

Büyükşehir Belediyesi her konuda yetersiz

Dr. Gültekin Güllü; "Su yönetimi ve atık suların arıtılması konusunda yeterli çalışma yapılmamıştır. Mezarlık hizmetleri, mezarlıkların bakımı, onarımı yeterince yapılmamıştır. Ana yollar, mahalle, meydan düzenlemeleri ve alt yapı hizmetleri konusunda çalışmalar yapılmamıştır. Toplu ulaşım ve itfaiye hizmetleri yetersizdir. Merkez dışındaki ilçelerde katı atık transfer istasyonları ve atık bertaraf hizmetleri konusunda somut bir çalışma yapılmamıştır." ifadelerinde bulundu.

Tramvay ve otobüs duraklarının çöp içinde

Merkezdeki mahallelerin de bu durumdan farkı olmadığını söyleyen Güllü, alt yapı hizmetlerinin yetersiz olduğunu, kaldırımların çatlak olduğunu, tramvay ve otobüs duraklarının çöp içinde olduğunu belirtti. Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin yetersizliğinin, tüketicileri sağlıklı bir çevreden mahrum bıraktığını vurgulayan Güllü, "Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, şimdiye kadar yapmadığı temel belediye hizmetlerini sunmak için zaman kaybetmeden gerekli çalışmaları yapmalıdır, ilgili bakanlık veya valilik tarafından yerinde tespitler yapılarak genel bütçeden doğrudan belediyeye verilecek olan bu hizmetlere karşılık gelen mali kaynak kesilerek, bu hizmetleri yapacak olan ilgili kuruluşlara aktarılarak yaptırılmalıdır" dedi.