14 Eylül 2023 tarihinde, Türkiye'deki kayıtlı geçici koruma statüsündeki Suriyeli sayısının bir önceki aya göre 19 bin 127 kişi azalarak toplam 3 milyon 288 bin 755 kişiye düştüğü gözlemlendi. Suriyeli göçmenlerin sayısı, 2023 yılının başından bu yana toplamda 247 bin 143 kişi azalarak son yedi yılın en düşük seviyesine ulaştı.

Suriyeli Nüfusu İçindeki Cinsiyet ve Yaş Dağılımı

Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre, Türkiye'deki Suriyelilerin %52,4’ünü erkekler oluşturuyor. Suriyeli kadınların oranı ise %47,6'yı temsil ediyor. Suriyeli erkeklerin nüfusu, kadınlardan 158 bin 663 kişi fazla. 25-29 yaş gruplarında erkek-kadın sayısı arasındaki en büyük fark olduğu görülüyor. Ancak 45 yaş üzeri yaş gruplarında daha fazla kadın Suriyeli bulunuyor.

Türkiye'deki Suriyeli Genç Nüfusun Durumu

Türkiye'deki 15-24 yaş aralığındaki Suriyeli genç nüfus, toplam 620 bin 772 kişi ile temsil ediliyor. Bu genç nüfus, toplam Suriyeli sayısının %18,9'unu oluşturuyor.

Tunceli'deki Suriyeli Nüfusun Durumu

14 Eylül 2023 tarihi itibarıyla Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre, Tunceli'de yaşayan sadece 89 Suriyeli vatandaş bulunuyor.