Geçici koruma statüsünde olan Suriyeli sayısı, Eylül 2023 itibarıyla Türkiye genelinde bir önceki aya göre 19 bin 127 kişi azalarak toplam 3 milyon 288 bin 755 kişi olarak kaydedildi. Bu veriler, 2023 yılının başından beri toplamda 247 bin 143 kişilik bir azalışı ve son yedi yılın en düşük seviyesini gösteriyor.

Suriyeli Dağılımı

Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan verilere göre, Suriyeli erkekler, toplam Suriyeli nüfusunun %52,4'ünü, kadınlar ise %47,6'sını oluşturuyor. Suriyeli erkeklerin sayısı, kadınlardan 158 bin 663 kişi fazla. Bu fark, yaş aralığı arttıkça azalıyor ve 45 yaş üzerindeki Suriyelilerde kadın sayısı erkek sayısını geçiyor.

Genç Suriyelilerin Oranı

Genç nüfus olarak tanımlanan 15-24 yaş arası Suriyeliler, toplamda 620 bin 772 kişiye ulaşıyor. Bu grup, toplam Suriyeli nüfusunun %18,9'unu oluşturuyor.

Uşak'da Yaşayan Suriyeli Nüfusu

14 Eylül 2023 tarihli verilere göre Uşak'ta yaşayan Suriyeli sayısı 2 bin 950 olarak belirtiliyor. Uşak'ta yaşayan Suriyeliler, toplam Suriyeli nüfus içerisinde küçük bir yüzdeyi temsil ediyor. Bu veriler, Suriyelilerin Türkiye genelinde dağılımı ve demografik özellikleri hakkında fikir veriyor.