Van ili, Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alır ve zengin tarihi ile büyüleyici bir destinasyondur. İşte Van ilinin geçmişte kullanılmış eski isimleri ve adının kökenine dair ilginç bilgiler.

Van ilinin tarihi, binlerce yıl öncesine dayanmaktadır. Bölge, Urartu Krallığı'nın başkenti olarak ün kazanmıştır ve Urartu dönemine ait birçok tarihi eser hala görülebilir durumdadır. Ardından, Med, Pers, Bizans ve Arap egemenliği altına girmiş, sonrasında ise Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası olmuştur.

Van'ın eski isimleri

Van ili, tarih boyunca farklı kültürlerin etkisi altında kalmış ve farklı isimlerle anılmıştır. Bu isimler arasında "Tushpa" veya "Tuspa" (Urartu dönemi), "Shiran" (Pers dönemi), "Eruş" (Bizans dönemi), "Wan" (Arap dönemi), ve "Van" (Osmanlı dönemi) bulunmaktadır.

Van isminin kaynağı

Van isminin kökeni hakkında farklı rivayetler ve teoriler bulunsa da, tam olarak kesin bir kaynak belirlenememiştir. İşte Van isminin olası kökenlerine dair bazı açıklamalar:

Büyük İskender Teorisi: Evliya Çelebi'nin "Seyahatname" adlı eserinde belirtildiği gibi, bazı kaynaklar Van isminin Büyük İskender'in Van Kalesi'ndeki "Vank" adlı bir mabeden esinlenerek verildiğini iddia ederler.

Van İsmi Taşıyan Şahıs Teorisi: Bir başka rivayete göre, Van şehrini genişletip güzelleştiren veya bu şehirde önemli hizmetlerde bulunan bir kişi olan "Van" adlı bir şahsın isminden dolayı şehre bu ismin verildiği düşünülmüştür.

Urartuca Köken Teorisi: En yaygın kabul gören teorilerden biri, Van isminin Urartuca kökenli olduğudur. Urartular, kendilerini "Biane" veya "Viane" olarak adlandırırlardı ve bu terimin Van şehri ve çevresindeki birçok yerleşim yerini kapsadığı düşünülmektedir.