Yozgat ilinin asıl adı "Bozok" dır ve daha sonra "Yozgat" adını almıştır. Oğuzlar arasında "Bozok" koluna mensup olan Türkmenlerin bölgeye yerleşmeleriyle bu isimle anıldığına inanılmaktadır. 1800'lü yıllardan itibaren "Yozgat" ismi kullanılmaya başlanmıştır.

"Yozgat" isminin kökeni ve anlamı üzerine çeşitli rivayetler vardır; "ikna edici" denemez ama son derece ilginçtirler. Saray Köyünden (bugün itibariyle kasaba) itibaren aşağıdan yukarıya doğru kat kat yükselmektedir. Bu kat kat yükselişinden ve rakımının yüksekliğinden dolayı önceleri "Yüz kat" denmiş, zamanla bu isim söylene söylene "Yozgat" halini almıştır. 

Bir diğer rivayet ise, aşiret lideri Ömer Cabbar Ağa'nın yüzünün çopur olmasından kaynaklanmaktadır. Rivayete göre, bir yaz günü, Cabbar Ağa sürülerini yaylada otlatırken, Hızır (AS)'ın karşısına çıkar ve ondan süt içmek için izin ister. Ömer Ağa misafirine süt ikram eder ve oldukça memnun olan Hızır (AS), "Çobanoğlu, yozuna yoz katılsın, memleketinin adı Yoz-Kat olsun" dedikten sonra kaybolur. Bu hikayenin ardından "Yoz-Kat" ismi zamanla "Yozgat" haline gelmiştir.

Yozgat isminin kökeni konusunda kesin bir bilgi olmamasına rağmen, ilin adının uzun yıllar boyunca bu şekilde anıldığı bilinmektedir. Birinci Büyük Millet Meclisi'nde Kütahya Mebusu Cemil Bey tarafından verilen bir önerge ile Yozgat adı "Bozok" olarak değiştirilmiştir. Ancak daha sonra, 23 Haziran 1927 tarihinde Bozok Mebusu Süleyman Sırrı (İÇÖZ) Bey ve arkadaşlarının verdiği bir önerge ile "Bozok" adı yeniden "Yozgat" olarak değiştirilmiştir.