Türkiye'nin yerel yönetim sisteminde önemli bir değişiklik gündemde bulunuyor. Merkezi hükümet tarafından titizlikle hazırlanan proje kapsamında, 51 il büyükşehir belediye statüsü kazanacak. Bu iller arasında yer alan Yozgat, hayata geçirilecek proje ile birlikte yeni bir döneme girecek.

HEDEF DAHA ETKİN YEREL YÖNETİM

Yaratılmak istenen bu değişiklik, büyükşehir belediyelerin var olan yetkilerinin artırılmasını planlıyor. Büyükşehir olunması, şehirlerin daha bütünsel ve etkin bir şekilde planlanması ve yönetilmesi imkanını sağlayacak. Bu değişim aynı zamanda altyapı, ulaşım, çevre ve diğer kentsel hizmetlerin vatandaşlara daha koordineli bir şekilde ulaştırılabilmesi için de büyük bir adım olacak.

YOZGAT'IN YÜZÜ GÜLECEK

Planlar arasında yer alan Yozgat, büyükşehir belediye statüsü kazanması ile birlikte ciddi bir sıçrama yapmayı hedefliyor. Bu durum Yozgat'ta kentsel dönüşümün hızlanması ve yerel yönetimin daha aktif olmasını sağlaması bakımından büyük önem taşıyor. Bu sayede Yozgat halkı hem büyükşehir belediye başkanını hem de kendi ilçelerinin belediye başkanını seçme hakkına sahip olacak.

Önemli bir değişim olacağına dair iddialar doğrultusunda, Yozgat'ın büyükşehir belediye olma süreci merakla bekleniyor. Büyükşehir olarak daha geniş hizmet ağı ve yetki elde edecek olan Yozgat'ta yaşayan vatandaşlar, bu sürecin ilerleyişini dikkatle takip ediyor.