14 Eylül 2023 tarihi itibarıyla Türkiye'deki kayıtlı geçici koruma statüsündeki Suriyeli sayısı, bir önceki aya kıyasla 19 bin 127 kişilik bir düşüş gösterdi. Toplamda 3 milyon 288 bin 755 Suriyelinin bulunduğu belirtilirken, bu sayının 1 Ocak 2023'ten bu yana 247 bin 143 kişi azaldığı bilgisine ulaşıldı. Rapor, son 7 yılın en düşük Suriyeli nüfusunu gözler önüne serdi.

Suriyelilerin Yaş ve Cinsiyet Dağılımı

Göç İdaresi Başkanlığı'nın yayınladığı raporda Suriyelilerin cinsiyet ve yaş dağılımına dair detaylı bilgiler yer aldı. Suriyeli erkeklerin oranı %52,4 olarak görünürken, Suriyeli kadınların oranı %47,6 olarak belirtildi. Toplam sayıda erkek Suriyelilerin sayısı, kadınları 158 bin 663 kişi geçti. En büyük cinsiyet farkı ise 34 bin 537 kişi ile 25-29 yaş aralığına rastlandı. Rapora göre; yaş aralığı yükseldikçe, bu fark azalırken, 45 yaş üzeri kategorilerde kadın Suriyelilerin sayısının erkekleri geçtiği görüldü.

Suriyeli Gençlerin Toplam Nüfusa Oranı

Toplam Suriyeli nüfusu içinde 15-24 yaş aralığında bulunan genç nüfusun oranı %18,9 olarak belirtildi. Bu yaş grubunda yer alan Suriyeli gençlerin sayısı 620 bin 772 kişi olarak kaydedildi.

Yozgat'taki Suriyeli Nüfus

14 Eylül 2023 tarihine ait Göç İdaresi Başkanlığı raporuna göre, Yozgat ilinde toplam 5 bin 202 Suriyeli yaşıyor.