DAVANIN KONUSU NE?

Kira tespit davasının konusu, piyasanın altında kalan düşük kira bedellerini emsallerine uygun bir şekilde artırmaktır. Kira bedellerinin en fazla %25 artırım yapılmasını ön gören düzenlemelerden sonra ev sahipleri kira tespit davalarıyla kira bedellerini artırma yoluna başvurmaktadır.

ARABULUCULUK ZORUNLU MU?

Son düzenlemeyle birlikte kira tespit davalarında arabuluculuk zorunlu hale getirilmiştir. Bu nedenle dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmalıdır.

ŞARTLARI NELERDİR?

Kira tespit davasının, 5 yılını dolduran kiracıya karşı açılması gerekir. Aynı zamanda sadece konut ve çatılı işyeri kiraları için bu davalar açılır.

KİRACI DA AÇABİLİR Mİ?

Kira tespit davasının kiracı da açabilir. Kiracı, emsallerine göre yüksek olan kira bedellerinin indirilmesi için ev sahiplerine karşı kira tespit davası açabilir. Ancak günümüzde yaşanan ekonomik gelişmeler nedeniyle bu davaları genellikle ev sahiplerinin açtığı görülmektedir.

5 YILDAN ÖNCE AÇILABİLİR Mİ?

Bu dava 5 yıldan önce açılamaz. Ancak TBK m. 345/2 hükmü bu durumun istisnasıdır. Bu durumda en geç 30 gün öncesinden dava açılabilir.

YENİ MALİK BU DAVAYI AÇABİLİR Mİ?

Evi satın alan yeni malik, kira sözleşmesinin tarafı haline geleceği için bu davayı da açma hakkına sahiptir.

KİRA TESPİT DAVASINDA BRÜT KİRA BEDELİ ÜZERİNDEN Mİ KARAR ÇIKAR?

Yargıtay içtihatlarında işbu davalarda brüt kira bedeli üzerinden karar çıkması gerektiği belirtilmiştir. Bu davalarda kira bedelinin emsaller araştırılarak tespit edilmesi ve doğru tutarların mahkemeden talep edilmesi çok önemlidir. Bu nedenle alanında uzman avukatlarla davaların doğru bir şekilde açılması ve takip edilmesi gerekir.

DAVA NETİCESİNDE NE ELDE EDİLİR?

Bu dava neticesinde kira bedeli, emsallerine uygun hale getirilerek güncellenir. Aynı zamanda 5 yıl dolduktan sonraki tarihten itibaren kira bedeli belirlenmesi mümkündür. Mesela kiracı 5. yılını 01.01.2022 tarihinde doldurmuş olduğunu varsayalım. Davanın yeni kira dönemindeki yani 2022 yılının da kira bedelinin tespit edilmesini kapsayacak şekilde açıldığını düşünelim. Bu durumda mahkemece 01.01.2024 tarihinde 2.000,00 TL olan kira bedelinin 10.000,00 TL’ye artırıldığını düşünürsek ev sahibi, 2022 ve 2023 yılında eksik ödenen 8.000,00 TL kira bedellerini kiracıdan alabilecektir.  

YASAL SÜRECİ AVUKAT İLE Mİ TAKİP ETMELİYİM?

Kira tespit davaları özel uzmanlık gerektiren davalardandır. Bu nedenle alanında uzman avukatlık ofislerinden profesyonel hukuki hizmet alınarak bu davaların açılmasını tavsiye ederiz. Çünkü normlara ve hukuk nosyonuna hakim olmayan kişiler tarafından açılan davalarda hak kayıpları ve telafisi güç mağduriyetler yaşanabilir.

AVUKATLIK ÜCRETİ NE KADAR?

Avukatlık ücreti görüşmeler neticesinde işin niteliğine göre belirlenmektedir. Genellikle mahkemece hükmedilecek bedel üzerinden veya avukatlık asgari ücret tarifesi baz alınarak maktu ücret şeklinde taraflar anlaşabilmektedirler.

Y & K Hukuk ve Danışmanlık

Av. Zeynep Yılmaz – Av. Sercan Kızılcan

İletişim:

https://ykavukatlik.com/

[email protected]