Sosyal Bilimler alanında en çok tercih edilen üniversite ve fakülte olarak eğitimine devam eden Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nin öğretim üyelerinin başında, Dekan Prof. Dr. Mehmet Erol Altınsapan, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Bedia Yelda Uçkan ve Prof. Dr. Fuat Güllüpınar yer alıyor. Öğrencilerine; arkeoloji, sanat tarihi, Türk dili ve edebiyatı, sosyoloji, tarih, felsefe, Rus dili ve edebiyatı ile psikoloji olmak üzere sekiz bölümde köklü bir eğitim sunan Edebiyat Fakültesi, önümüzdeki senelerde “Mütercim Tercümanlık” bölümünde de öğrenci alımına başlayacak.

Başarılı kazı çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiriyor

Fakültenin Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümleri, kendi alanlarında başarılı çalışmalara imza atarak Türkiye’deki önemli tarihsel mekânların kazılarını yürütme görevini üstleniyor. Bu çerçevede Sanat Tarihi Bölümündeki öğretim üyeleri; Karacahisar (Eskişehir), Amorium (Afyon), Olimpos (Antalya) kazılarını yürütüyor. Arkeoloji bölümü öğretim üyeleri ise Şarhöyük (Eskişehir), Çatalhöyük (Konya), Yazılıkaya (Eskişehir), Side (Antalya) kazılarını yürütüyor.

Ayrıca Edebiyat Fakültesi’nde, dijital araçların özgüvenle kullanılabilmesi için dijital okuryazarlığı geliştirmeye yönelik dersler de veriliyor. Bu çerçevede küresel değerleri içselleştirmiş, farklılıklara saygılı, kamusal sorumluluk anlayışına sahip ve toplumsal sorunlara duyarlı, ekolojik bilinci ve empati yeteneği gelişmiş öğrenciler yetiştirmek fakültenin temel hedefleri arasında yer alıyor.

Öğrenciler için tüm imkânlar seferber ediliyor

Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2014 yılında FEDEK tarafından Kasım 2023 yılına kadar akredite edilen altı bölümü ile diğer üniversitelerdeki Edebiyat Fakülteleri arasından da başarıyla sıyrılıyor. Öğrenciler; Farabi, Erasmus ve Mevlâna programlarından yararlanabiliyor. Kamu ve özel sektörde isteğe bağlı staj yapabilme ve buralarda çalışma olanakları da bulabiliyorlar. Fakülte özellikle engelli öğrenciler açısından da fiziksel ve sosyo-kültürel açılardan kolay erişilebilirlik özellikleriyle herkes için nitelikli ve zengin bir akademik ve sosyal ortam sunuyor. Ayrıca öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimlerini desteklemek üzere yıl boyunca öğrenci kongreleri, sergiler, konferanslar ve paneller de düzenleniyor.
Fakültenin bölümlerinden mezun olan öğrenciler başta Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde lisansüstü eğitime devam edebiliyorlar. Diğer üniversite ve enstitülerin özel koşullarını sağladıkları takdirde, kendi alanlarında ya da başka alanlarda da lisansüstü eğitime başvuruda bulunabiliyorlar. Ayrıca Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümlerine devam eden öğrenciler söz konusu bölümlerin şu anda yürüttüğü kazı çalışmalarına katılarak deneyim ve uzmanlık da kazanabiliyorlar. Mezun olan öğrenciler eğitim alanlarına ek olarak çok çeşitli uzmanlık alanlarında kendilerine iş bulabiliyor. Edebiyat Fakültesinin her biri alanında uzman deneyimli öğretim üyesi kadrosu da yaptıkları çalışmalarla her geçen yıl daha fazla ulusal ve uluslararası ödüllerin sahibi oluyor.

Ulusal ve uluslararası başarılarla dolu bir fakülte

Edebiyat Fakültesi 2020 yılında engellilere yönelik olarak mekânda erişim konusunda yaptığı düzenlemelerden dolayı Turuncu Bayrak adayı oldu. Engelsiz Üniversite Ödülleri’nde ‘Mekânda Erişim ve Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişim Ödülü’nü almaya hak kazandı. 2021 yılında Engelsiz Üniversite Ödülleri çerçevesinde Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü, Engelsiz Program Nişanı’nın sahibi oldu. Ayrıca Tarih Bölümü Engelsiz Program Nişanı almaya hak kazandı. Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tercih döneminde yeni öğrencilerini bekliyor.