Yapım çalışmaları tamamlanan Bozüyük Belediyesi mülkiyetindeki Çarşı ve Kent Meydanı içerisinde yer alan 16 adet iş yeri Bozüyük Belediye Meclisi’nin kararı doğrultusunda satışa çıkarılıyor. Edinilen bilgiye göre; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a.maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak olan satış ihalesi 6 Haziran 2023 Salı günü gerçekleştirilecek. Saat 10:00’da başlayacak ihaleye katılabilmek için istekliler ihale şartname ve eklerini Bozüyük Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde görevli personellerden  1.000,00 –TL (Bin Türk Lirası) ödemek  suretiyle satın alabilecekler. 

Bozüyük Belediyesi Düğün Salonu’nda Belediye Encümeni huzurunda yapılacak ihaleye katılmak isteyenlerin istenilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç 05/06/2023 saat:16.00’ya kadar Bozüyük Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekiyor.