Haber: Buğrahan Doğangil

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümü nedeniyle emekli vatandaşlara yapılması kararlaştırılan 5 bin TL tutarındaki tek seferlik ikramiye bir takım tartışmalara neden oldu. Bazı emeklilerin bu ikramiyeden faydalanamaycak olması, son dönemde büyük geçim sıkıntısı yaşayan emekli vatandaşları şaşkına uğrattı. Bir grup emekli bu durumdan muzdarip olduklarını dile getirse de yasalar 5 bin TL'lik ikramiyeyi iki gruba vermeyi imkansız kılıyor. Hükümetin de bu konuya yönelik bir girişimi olmadı ve ikramiyeler 11 Kasım 2023 itibariyle hak sahiplerine dağıtılmaya başlandı.

ÇKS kaydı olan ve çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilmeyecek

2 Kasım 2023 tarih ve 32352 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7464 sayılı Kanunun 20 inci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen geçici 98 inci madde ile 2023 yılı Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılanlara *bir defaya mahsus olmak üzere 5.000,00 TL ödeme* yapılması kararı kesinleşti.

Fakat ÇKS kaydı olan yani "Çiftçi Kayıt Sistemi" içerisine dahil olan emekliler ve emekli olduktan sonra bir başka işte SGK'lı olarak çalışanlar 5 bin TL ikramiyeden faydalanamayacak. Bu durum emeklilerin büyük bir bölümünü isyan aşamasına getirdi.

Hükümet çalışanların ve çiftçilik yapan emeklilerin ek gelir elde ettiği için bu ikramiyeden yararlanmasını uygun bulmazken birçok emekli vatandaş bugünkü ülke şartlarında geçimini sağlayabilmek için çiftçilik veya ek iş yaptıklarını söylüyor. ÇKS belgeli emekliler ve çalışan emekliler kişilerin gelir durumuna göre bu ikramiyelerin düzenlenmesini istese de şu an ikramiye ödemelerinde bir değişiklik yok.

Küçük çiftçi ve geçinmek için çalışan emekli mağdur

ÇKS belgesi olan çok sayıda çiftçi arasında son derece büyük bir gelir uçurumu bulunuyor. 10 dekar tarlası olan da var binlerce dekar olan da. 10 dekar tarlası olduğu için ikramiyeden yararlanamayan emekliler isyanda ancak; bu isyanları nafile kalacak gibi. Yine çalışan emekliler için de durum aynı. Emekli olduktan sonra bir işte çalışarak ay sonunu zor getiren de var iki maaşla ciddi gelir elde eden de. Bu gruplar arasında hükümetin ikramiye konusunda ayrım yapmaması ve gelire göre ikramiye metodunu uygulamaması büyük tepki topluyor.