Devlet Su İşleri (DSİ) Eskişehir iline yaptığı yatırımlarla illerinin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Eskişehir ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynuyor. DSİ, son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyarak, modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Bu çerçevede Eskişehir Sarıcakaya Laçin Barajı ve Sulamasının tamamlandığı müjdesini veren DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Eskişehir Sarıcakaya Laçin Barajı’nda depolanacak su ile 4 bin 150 dekar tarım arazisinin sulanacağını açıkladı.

Bölge insanına ek gelir sağlanacak

Temelden 45,5 metre yüksekliğe sahip Eskişehir Sarıcakaya Laçin Barajı’nın 1,63 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olduğunun altını çizen Balta, “Laçin Barajı ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artacak, hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır. Bununla birlikte projenin tamamlanması ile bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2023 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 29 Milyon TL gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir” dedi.
Kil çekirdekli kaya dolgu gövde tipiyle inşa edilen Eskişehir Sarıcakaya Laçin Barajı ve Sulaması işi çerçevesinde toplam ana boru hattı uzunluğu 8 bin 657 metre HDPE ve 500 metre çelik boru olup 11 bin 79 metre HDPE yedek hat döşendi. Proje çerçevesinde 143 adet sanat yapısı imalatı tamamlandı.