Haber: Saadet Yörükçü - Buğrahan Doğangil

Kendilerini Yehova Şahitleri ya da Yehova'nın Şahitleri olarak tanımlayan ve marijinal bir Hristiyan tarikatı olarak bilinen topluluğa mensup kişiler Eskişehir sokaklarında görüldü. Eskişehir sokaklarını karış karış gezen ve Eskişehir halkına tarikat ve Hristiyanlık yönünde misyonerlik yapan Yehova Şahitleri üyeleri son derece rahat tavırlarıyla da dikkat çekiyor. Tamamına yakını Uzakdoğu kökenli insanlardan oluşan topluluk kendi amaçlarını ve doğrularını Anadolu insanına yaymak adına büyük bir caba sarf ediyor.

WhatsApp Image 2023-08-20 at 23.11.21

Kendilerine "Yehova Şahitleri" diyen oluşum nedir?

Yehova Şahitleri tarikatına bağlı kaynaklarda yazan bilgilere göre bu oluşum kendisini kısaca şu şekilde tanımlıyor: 

"Yehova Şahitleri 140 yıl önce Amerikalı Charles T. Russell tarafından kurulmuş olan bir tarikattır. 1930’lu yıllardan itibaren Yehova Şahitleri olarak tanınırlar.Yehova, Yahudilikte ve Hristiyanlıkta Tanrı’nın adıdır. İlk kez Tevrat’ta geçmiştir bu isim ve YHWH diye yazılır. Yehova Şahitleri bu yüzden kendilerini Tanrı’nın Şahitleri olarak tanımlarlar."

İslami kaynaklarda ve bu tarikata objektif bakan yabancı kaynaklarda ise Yehova Şahitleri şu şekilde nitelendiriliyor:

"Yehova'nın Şahitleri ya da Yehova Şahitleri temel Hristiyan inançlarını ve dinsel gelenekleri kabul etmeyip sadece "Yeni Dünya Çevirisi" adlı kendi Kutsal Kitap çevirilerini imanlarının temeli olarak alırlar.

1931'e kadar onlar "Milletlerarası Mukaddes Kitap Tetkikçileri" olarak tanınıyordu. 26 Temmuz 1931'de Yehova Şahitleri ismi, Columbus, Ohio'daki (ABD) bir kongrede ve daha sonra dünya çapındaki diğer kongrelerde alınan bir kararla kabul edildi.

'Onlar, kendilerini sözün kök anlamına göre Hristiyanlar (Elçilerin İşleri 11:26) olarak saydıkları halde kendilerini M.S. ikinci yüzyıldan beri gelişmiş Hristiyan Aleminden, Yahudilikten ve diğer dinlerden ayrı bir din olarak görmektedir.' Yehova'nın Şahitleri'nin dini görüşüne göre M.S. II. yüzyılda Hristiyanların birçoğu İsa Mesih'in yolundan ayrılmaya başladı. Bunun için birinci yüzyıldaki Hristiyanlığı kaynak alıp, o döenmki din üzerinden ilerlemek istiyorlar.

Yehova Şahitleri olarak adlandırılan tarikatın, dünya çapında 240 devlette ve binlerce bölgelerde, evanjelizm faaliyeti yürüten 10 milyon civarında aktif üyesi bulunuyor. Yehova inancına sahip kişiler yılın en önemli anma günü olan Akşam Yemeği'nin kutlama törenine ise yaklaşık 20 milyon kişinin katıldıldığı biliniyor."

Yine başka bir kaynakta Yehova'nın Şahitleri oluşumu şu şekilde anlatılıyor:

"Bu din, bir zamanlar Russelizm adıyla anılmış ve bir cins Luthercilik olarak görülmüştür. Hedefleri tanrının denetiminde Hazret-i İsa’nın liderliğinde bir dünya krallığı, tek tip toplum düzeni kurmaktır. Yehova şahitleri 1917-1928 yılları arasında inançlarında 148 kadar değişiklik yaptılar. Karmakarışık bir inanç sistemi haline gelen Yehovacılık, gerçek Hristiyanlık iddiası ile ortaya çıkmasına ve Yahudilikle Hristiyanlık karması gibi görünmesine rağmen onlardan tamamen farklı bir inanış haline geldi."

Bu denli kompleks öğeler üzerine oturan ve dünyadaki faaliyetleri tam manasıyla denetlenemeyen bir tarikatın Türkiye topraklarında elini kolunu sallayarak misyonerlik yapmaya çalışması akıl alır türden değil.

Peki, bu tarikatın Eskişehir'de ne işi var?

Yehova Şahitleri olarak ünlenen bu marijinal Hristiyanlık tarikatının faaliyet gösterdiği tek alan veya tek şehir Eskişehir değil. Yehova Şahitleri yabancı kaynaklardan daha önce de aktardığımız üzere hemen hemen dünyanın her noktasında farklı misyon grupları ile faaliyetlerini yürütüyor. Bu misyonerlerden bir grup da Eskişehir'deki genç nüfusun yoğunluğundan dolayı şehre gelmiş görünüyor. Tarikatın asıl amacının gençleri , zor durumdaki insanları ya da nüfuzlu kişileri aralarına çekmek olduğu tahmin ediliyor. Yehova Şahitleri'nin dünyanın farklı bölgelerinde bu stratejiler ile ilerlediği açık şekilde biliniyor.