Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencilerinden oluşan ekip, 21 Ekim’e kadar devam edecek olan 2. Ar-Ge, Sanayi ve Teknoloji Fuarı’na katılarak üniversite bünyesinde yürütülen bilimsel ve teknolojik çalışmaları sektörle paylaştı. ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Demiral, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Oytun Meçik ve Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muammer Kaya da fuar açılışına katılarak ESOGÜ standını ziyaret etti.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı tarafından organize edilen ekipte yer alan Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, kontrollü salım sistemleri, biyosensör, nano materyaller, mikroakışkan çip, biyomedikal uygulamalar ve akıllı biyomalzemeler; Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, yara örtüsü, çip üzerinde karaciğer, kök hücre, biyosensör ve mikroakışkan çip; Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, elektromanyetik anten tasarımı, elektromanyetik olarak kafatası modelleme; Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, otonom robotik denetleme, robotik sistemler için model tabanlı doğrulama, 6G için algoritma geliştirme; Kimya Mühendisliği Bölümü, yalıt pili, hidrojen üretimi, biyokütle ve biyoenerji; Mimarlık Bölümü, delta projesiyle Eskişehir için periferide yer alan yüz farklı lokasyon için alternetif kentsel fikirler; ETTOM, üniversite sanayi iş birliği, patent alma ve ticarileştirilmesi, sanayi talepleri için sürdürülebilir çözümler üretme; ARUM, ulusal ve uluslararası iş birliklerini geliştirerek ileri düzey araştırmalara olanak sağlama; SARTEK Öğrenci Takımı, orta ve yüksek irtifada roket tasarımı; Günaltay Öğrenci Takımı, orta irtifada roket tasarımı; Mavera Teknoloji Takımı, elektrikli ve otonom araç, orta ve yüksek irtifada roket tasarımı; Agrica Şirketi, yabani otlarla mücadele eden otonom araç tasarımı ve MPKG Kulübü, orta irtifa roket tasarımı konulu çalışmaları ile fuarda yer aldı.