Navtex, denizcilik sektöründe çok önemli bir rol oynayan bir hizmettir. Denizciler ve denizcilik otoriteleri arasında önemli bilgilerin iletilmesi ve paylaşılmasını sağlar. Bu bilgiler genellikle deniz hava durumu, seyir bilgileri, aciliyet durumları, emniyet konuları ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında uyarıları içerir.

Navtex Mesaj Formatı ve Yapısı

Navtex iletilen mesajlar, Binary kodlama sistemi kullanılarak oluşturulur. Tüm Navtex mesajları, mesajın başlangıcını belirten "ZCZC" harfleriyle başlar ve "B1, B2, B3, B4" karakterleri kapsamında 4 karakterle devam eder. Bu karakterler, gönderilen mesajın istasyon adı, içeriği ve sıra numarasını ifade eder.

Navtex'in Türkiye'deki Uygulamaları ve Yayın Merkezleri

Türkiye'deki karasularında, Navtex Mesaj ve Seyir duyurularını Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı yayınlar. Yayınlar, Antalya, Samsun, İstanbul ve İzmir'deki radyo istasyonlarından gerçekleşir ve bu duyurular, hem sivil hem de askeri tüm gemi ve tekneler için bağlayıcı niteliktedir. Duyurular aynı zamanda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü web sitesinde de yayınlanır, böylece denizcilerin güvenli seyirleri garanti altına alınır.