Gerçekleştirilen meclis toplantısında 5 gündem maddesi görüşüldü. Görüşülen gündem maddelerinden biri Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü 91 No’lu Orman Kadastro Başmühendisliği’nin 08.01.2024 tarih 10726321 sayılı yazısına istinaden Lütfiye ve Yenisofça mahallelerine bilirkişi seçilmesi ile ilgili oldu.

Lütfiye mahallesine İsmail Önge asil, Fatih Önge yedek; Yenisofça mahallesine ise Sadık Aydoğdu asil, Hüseyin Ağır yedek bilirkişi olarak seçildi. Geri kalan 4 gündem maddesi ise ilgili komisyonlara gönderildi.