Sağlık araştırmalarında güncel bilgiyi kullanabilen, teknolojik gelişmeleri takip eden ve bilimsel çalışmalara yön veren mezunlar patent çalışmaları, girişimcilik projeleri ve sektörel faaliyetlerdeki etkinliğiyle de dikkat çekiyor. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Gülşen Akalın Çiftçi, “Yüksek lisans ve doktora öğrencilerini hem sağlık sektörüne hem de akademiye kazandırmak en büyük hedefimiz” dedi.
Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Gülşen Akalın Çiftçi, Sağlık Bilimleri Enstitüsünün, toplumun sağlık alanındaki ihtiyaçlarına her yönüyle yardımcı olabilecek yüksek lisans ve doktora öğrencilerini hem sektöre hem de akademiye kazandıran bir enstitü olma özelliği taşıdığına vurgu yaparak sözlerine şu şekilde devam etti:

“Enstitümüzde 14 anabilim dalı ve 4 bilim dalı olmak üzere, 9 doktora programı, 15 tezli yüksek lisans programı ve 2 adet ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programı bulunuyor. 82 öğretim üyeli akademik kadromuz ise Anadolu Üniversitesinin köklü ve kaliteli eğitim tecrübesini öğrencilerimize aktarıyor. Bununla birlikte Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde 272’si tezli yüksek lisans, 156’sı tezsiz yüksek lisans ve 138’i doktora olmak üzere toplamda 566 öğrenci eğitim görüyor. 28 farklı ülkeden 88 yabancı uyruklu öğrenci ise Enstitüde farklı lisansüstü programlarında eğitimlerine devam ediyor. Ayrıca Sağlık Bilimleri Enstitüsünde öğrenim gören öğrencilerimiz buradan aldıkları eğitim sayesinde birçok akademik ve bilimsel çalışmalarda aktif bir şekilde yer alarak sağlık bilimleri alanında Anadolu Üniversitesinin ismini ön plana çıkartıyor. Bu hem bizim hem de öğrenciler için gurur verici. Özellikle mezun olan öğrencilerimizi sağlık sektöründe ve akademik kadrolarda alanında uzman kişiler olarak görmek de en büyük hedeflerimizin başında geliyor.”

Sağlık Bilimleri Enstitüsü birçok alandaki bilimsel çalışmalarıyla evrensel akademik hayata yön veriyor

Sağlık Bilimleri Enstitüsünün araştırma alanları arasında, ilaç öncü moleküllerinin sentezi, doğal kaynaklı hammadde araştırmaları, ilaç araştırmalarında in vivo modeller, hücre kültürü çalışmaları, ilaç araştırmalarında analitik metotların geliştirilmesi, tıbbi bitkiler üzerine farmakognozik ve farmasötik botanik yönünden araştırmalar, ilaçlarda formülasyon geliştirme, hedefe yönelik taşıyıcı sistemlerin geliştirilmesi, biyoteknolojik ilaç araştırmaları, kozmetik ürün araştırmaları, preklinik çalışmalar, klinik eczacılık araştırmaları, ilaçların toksikolojik yönden incelenmesi, mikroorganizmaların farmasötik alanda değerlendirmeleri, dil ve konuşma bozuklukları ve etnobotanik araştırmaları yer alıyor.

ISIF’21’den ödülle döndü

Sağlık Bilimleri Enstitüsü, öğrencilerinin elde ettiği başarılarla da dikkat çekiyor. Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencisi Ecz. Nalan Yılmaz ve Danışmanı Prof. Dr. Mehlika Dilek Altıntop tarafından 2020 yılında tamamlanan “Yeni Triazol ve Triazotiyadiazin Türevlerinin Sentezi ve Biyolojik Etki Çalışmaları” başlıklı tez Türk patenti alırken Avrupa patenti için PCT başvurusu yapılmış durumda. Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi Ecz. Ulviye Çevik Acar ve Danışmanı Prof. Dr. Yusuf Özkay tarafından 2019 yılında tamamlanan “2-(sübstitüfenil)-5-(sübstitüeheteroaril)-1H-Benzimidazol Türevlerinin Sentezi ve Biyolojik Etkilerinin Araştırılması” başlıklı tez çalışmaları Türk patentini alırken 6. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF'21) çerçevesinde düzenlenen Uluslararası Buluş Yarışması'nda Bronz Madalya kazandı. Farmakognozi Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi Uzm. Biolog Nursenem Karaca ve Danışmanı Prof. Dr. Fatih Demirci tarafından 2021 yılında tamamlanan “Uçucu yağ içeren emülsifiye sistemlerin santral sinir sistemi üzerindeki etkilerinin in vitro değerlendirilmesi” başlıklı tez TÜBİTAK-1512 Girişimcilik Destek Programı 2022-1 BIGG programında Genç Girişimci olarak kabul edildi.

Araştırmalar ülke ekonomisine de katkı sağlıyor

Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans programından mezun olan Pervin Soyer ve Danışmanı Prof. Dr. Yağmur Tunalı tarafından 2019’da tamamlanan “Topraktan Aktinomiset İzolasyonu ve Bazı Biyolojik Özelliklerinin Araştırılması” başlıklı tez TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) 1512 - Girişimcilik Destek Programı çerçevesinde 2021 dönemi 1. çağrısında “Doğal İçerikli Oral Sprey Geliştirilmesi” başlıklı girişimcilik projesi olarak kabul edilirken proje ile ağız sağlığını desteklemeye yönelik doğal ve özgün formülasyona sahip yerli bir ağız spreyi geliştirilecek. Bu doğrultuda; ağız sağlığını oluşturan en önemli bileşenlerden tasarlanan formülasyonda, hyaluronik asit ve probiyotikler ile ağız sağlığı bütüncül olarak desteklenmesi planlanırken tüketicilerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak Ar-Ge çalışmalarıyla katma değeri yüksek bir ürün geliştirilip ülke ekonomisine katkı sağlanması hedeflenmekte. Ar-Ge çalışmaları Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde gerçekleştirilmesi planlanan proje sonunda bilimsel literatüre ve endüstriye faydalı takviye edici gıda formülasyonu elde edilecek. Anadolu Üniversitesi Ar-Ge İnovasyonda Kadın Zirvesi ödül töreninde 2021 Yılı Girişimcilik Alanında Yürütülen Çalışmalar ödülüne de layık görülen proje farklı Ar-Ge çalışmalarına da öncü olacak.

Alanında ilk tezsiz yüksek lisans programı: müzik terapisi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü aynı zamanda Türkiye’de alanında ilk açılan program olma özelliği taşıyan Müzik Terapisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı’na 2021-2022 yılı bahar döneminde öğrenci alarak bir ilke de imza atıyor. Programdan mezun olan öğrencilerin, Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan yasal düzenlemeler ve ilgili diğer resmî düzenlemeler çerçevesinde hastane, merkez, birim gibi yerlerde istihdam edilebilmeleri, ayrıca resmî izin verilmesi durumunda diğer bakım, rehabilitasyon veya özel eğitim kurumlarında da müzik terapisti (veya müzik terapi uygulayıcısı) olarak çalışabilmeleri de hedefleniyor.

Enstitü bünyesinde Avrupa Yaşam Bilimleri Dergisi de yayın hayatına başladı

Akademik birikimlerin kaliteli bir şekilde paylaşmayı amaç edinen ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılan Avrupa Yaşam Bilimleri Dergisi (European Journal of Life Sciences) de Ocak 2022 tarihinde Dergipark sistemine kaydoldu ve yayın kabulünü aldı. Nisan ayında da ilk sayısının basılması için gerekli tüm hazırlıklarına devam edilen Avrupa Yaşam Bilimleri Dergisi, sağlık bilimleri alanındaki birçok akademik makaleyi ve bilimsel çalışmaları ilgililerine ulaştıracak.