Türkiye'de 14 Eylül 2023 tarihi itibarıyla geçici koruma statüsünde olan Suriyelilerin sayısı bir önceki aya göre 19 bin 127 kişi azaldı. 2023 başından bu yana toplamda 247 bin 143 kişi azalan Suriyeli sayısı, son yedi yılın en düşük seviyesini gördü.

Cinsiyet Dağılımı ve Yaş Aralığı Analizi

Türkiye'deki Suriyelilerin cinsiyet dağılımına bakıldığında, erkeklerin oranı %52,4 iken kadınların oranı %47,6. Erkeklerin sayısı, kadınların sayısından 158 bin 663 kişi fazla. 25-29 yaş arası en büyük farkı oluştururken, 45 yaş üzerinde genellikle kadın sayısı erkek sayısını aşıyor.

Suriyeli Genç Nüfus ve Oranları

Genç nüfus olarak tanımlanan 15-24 yaş aralığındaki Suriyelilerin sayısı 620 bin 772 kişi. Genç nüfusun toplam Suriyeli nüfus içindeki oranı ise %18,9.

Eskişehir'deki Suriyeli Nüfus

Eskişehir'de yaşayan Suriyeli sayısı, Göç İdaresi Başkanlığı'nın 14 Eylül 2023 tarihli verilerine göre 6 bin 786 olarak kaydedildi.