Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı Suriyeli mültecilerin sayısı, 19 bin 127 kişi azalarak toplamda 3 milyon 288 bin 755 kişiye düştü. Bu, son 7 yılın en düşük seviyesi olarak kaydedildi. Özellikle 2023 yılının başından bu yana yaşanan 247 bin 143 kişilik düşüş, bu trendi net bir şekilde gösteriyor.

Yaş ve cinsiyet açısından bakıldığında, Suriyeli nüfusun %52,4'ü erkeklerden, %47,6'sı ise kadınlardan oluşuyor ve erkek sayısı, kadın sayısına oranla 158 bin 663 kişi daha fazla. Bu farkın yaş gruplarına göre değişkenlik gösterdiği görülüyor. Özellikle 25-29 yaş grubunda 34 bin 537 kişi ile en yüksek farka ulaşırken, 45 yaş üzeri grupta genellikle kadınların sayısının erkeklerden daha fazla olduğu görülüyor.

Suriyeli Genç Nüfus Oranı

Suriyeli nüfusun %18,9'u, yani 620 bin 772 kişi, genç nüfus olarak tanımlanan 15-24 yaş aralığında yer alıyor.

Konya'daki Suriyeli Nüfus

Göç İdaresi Başkanlığı’nın 14 Eylül 2023 tarihli verilerine göre Konya'da 119 bin 778 Suriyeli vatandaş yaşıyor. Konya, Türkiye'nin genelinde Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı iller arasında önemli bir yer tutuyor.