Bir daire aldınız, güle güle oturun. İlerleyen zaman içinde satmaya karar verdiniz ve satın alacak kişi daire için kredi çekecektir. Bankanın yaptırdığı araştırma sonucu alıcının kredi talebi reddedilmiştir. Sebep, dairenizin karşı komşunun dairesi çıkmasıdır.

Bu sorun karşınıza bazen DASK, elektrik, su veya doğalgaz aboneliği yaptıracağınız esnada da çıkabilir.  Abonelik sistemlerinde adres verileri Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden tespit edilmektedir. 

Özetle, oturduğunuz daire karşı komşunuza ait çıkabilir. Site içerisinde bazen blok numaraları da hatalı olabiliyor. A blokta otuyorsunuz ama daireniz B blokta görünebilir.

Konu biraz karışık olabilir, En başından anlatmaya çalışayım.

Binalar inşa edilirken ortada henüz dairelere ait tapular yoktur. İnşaata ait mimari projeyi incelediğimizde daire numaralarını ve dairelerin hangi katta olduklarını görebiliriz. Burada dikkat edeceğimiz husus, daire numaraları bina girişine göre sol taraftan 1’den başlayarak ardışık olarak devam etmesidir.  

Mimarlarımız projeyi hazırlarken Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik hususlarını dikkate alırlar. Ancak bazen hata yapılabiliyor. Burada sorumluluk projeyi düzenleyen mimara aittir. Bu hata kat irtifak tapuları tanzim edilmeden önce düzeltilebilir.

Onaylanan projelere göre oluşturulacak kat irtifak tapuları da projede belirtilen numaralandırmaya göre tanzim edilir. Hazırlanacak bağımsız bölüm listesinde önce meskenlere, daha sonra varsa kot altında bulunan meskenlere ve varsa en son işyerlerine ardışık numara verilir. Tapu üzerinde yazan bağımsız bölüm numarası ile onaylı mimari projede belirtilen daire numarası ile birebir aynı olmalıdır.  

Bina altında bulunan işyerleri kat irtifak tapuları tanzim edildikten sonra numarataj kapsamında bina dış kapı numarası ile birlikte A, B, C şeklinde sol baştan başlayarak alfabetik numara ile belirtilecektir. Örneğin, dış kapı numarası 19 ise işyeri numarası 19/A olacaktır. Bu numaranın olması işyeri ruhsatı alabilmeniz için önemlidir.

Hatalı verilen kapı numaraları hangi aşamada karşımıza çıkmaktadır?

Kapı numarası hataları genelde eski dairelerde karşımıza çıkmaktadır. Yeni yapılarda bu oldukça az görülmekte ve bankaların konut kredisi talepleri kapsamında yaptırdığı araştırmada, alıcının kredi talebinin reddedilmesi durumunda bu hata öğrenilmektedir. Kredi başvurusu yapılmamış olsaydı hatalı kapı numaralı dairenin satışı peşin ödendiği sürece sorunsuz olarak yapılmaktadır.

Blok veya daire iç kapı numaraları hatalıysa ne yapmalıyız?

Sadece karşılıklı daire numaralarının hatalı olabileceği gibi binada bulunan dairelerin tamamı hatalı numaralandırılmış olabilir. Hatalı blok ya da daire numaralarında düzeltme işlemi için öncelikle karşılıklı oturan kat malikleri veya bina/site yönetim kurulu toplanıp konu görüşülmelidir.  Bazı maliklerin masraf olacak diye yapılacak işleme karşı çıkması muhtemeldir. Bu işlemin bir bedeli vardır ve kimse tek başına bu bedeli ödeyip bütün dairelerin sorununu çözmek istemez. Bu sorun, ödenecek masrafa kat maliklerinin müşterek katlanması ile çok kolay çözülür.

İşlemin nasıl yapılacağı "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2019/14 sayılı "Hatalı blok veya bağımsız bölüm numaralarında düzeltme işlemi" konulu Genelgesinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2019/14 sayılı Genelgesi kapsamında herhangi bir bağımsız bölüme ait tapu fotokopisi ile Lisanslı Harita Bürosuna, lisanslı harita bürosu bulunmayan yerlerde kadastro müdürlüğüne başvuru yapılır.

Harita bürosu tarafından yapılan inceleme sonrası hazırlanan teknik rapor ilgili idareye (belediye/il özel idaresi) sunulur ve rapor onaylanır.

Daha sonra başvuru sahibi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün dünyaya örnek olabilecek web tapu uygulamasını açıp buradan ilgili Tapu ve Kadastro Müdürlüğüne hatalı numara düzeltilmesi talebiyle başvuru yapıp randevu oluşturacaktır. 

Başvuru sonrası telefonunuza gerekli uyarı mesajları gelecektir. Telefonunuza gelen başvuru numarası ile döner sermaye ve her bağımsız bölüm başına belirlenen harçları internet bankacılığı kanalıyla ödeyebilirsiniz.

Ödeme işlemi tamamlandıktan sonra ilgili kişiler veya bütün kat malikleri veya kat maliklerinin yöneticiye muvafakat verdiklerini belirtir yönetim defteri karar aslının noterden tasdikli bir örneği kapsamında, ilgili Tapu ve Kadastro Müdürlüğünde işlemler tamamladıktan sonra yeni tapular tanzim edilecektir  

Eğer harita bürosunun yaptığı düzenleme işlemi hatalıysa bu hata kadastro müdürlüğü tarafından düzeltilir. Kadastro tarafından yapılan düzeltme işlemi de hatalı yapılmışsa ikinci düzeltme işlemi için herhangi bir harç ödenmez. Eğer iki kez yapılan işlem sonrası hata halen devam ediyorsa düzeltme işlemi için yargı yoluna gidilmelidir.

Karara katılmayan veya imza atmaya gelmeyen kat maliklerinin durumu ne olacak? 

Onların tapu kayıtlarında düzeltme işlemi yapılır ancak tapularına şerh konulacaktır. Bu şehrin kaldırılması için kat malikinin ilgili Tapu ve Kadastro Müdürlüğüne başvuru ile randevu oluşturup gerekli işlemleri yaptırması gerekir. Bu şerh kaldırılmadan meskenin satış işlemi mümkün değildir. 

Numara düzeltmesi yapılan meskenler üzerinde üçüncü kişilere ait haciz, ipotek gibi şerhler varsa, bu husus Tapu ve Kadastro Müdürlüğü tarafından ilgili taraflara bildirilecektir.

Hayırlı olsun. Yeni tapularınızı aldınız. İşleminiz bitti mi? Hayır, daha bitmedi. 

Yeni alınan tapular ile daire numaranız ve arsa paylarınız değiştiğinden bu değişikliği bildirmek üzere bağlı bulunduğunuz belediye emlak servisine, adrese dayalı nüfus kayıt sistemi için ilgili nüfus müdürlüğüne ve adres düzeltmesi yapmak istediğiniz (elektrik, ehliyet, doğalgaz vb) ilgili kurumlara yeni tapunuzla birlikte başvuruda bulunmanız gerekir. Bu düzeltmeyi yapmamanız halinde tarafınıza gönderilen tebligat gibi belgelerin eski adresinize gönderilmesi kaçınılmaz olacaktır.

Kapı numaraları hatalı olan daire sahipleri yıllarca karşı komşularına ait emlak vergilerini bilmeden ödemiş olabilirler.  Numaralar düzeltildikten sonra son 5 yıla ait emlak vergisi ödemelerini arsa payı oranlarına göre geri alabilir veya farkını ödeyebilirsiniz.

Eğer bina dış kapı numaranız hatalıysa tapu fotokopiniz ile büyükşehir veya il/ilçe belediye numarataj servisine başvuru yapmanız gerekir. Burada sorun çözülmezse muhtemelen bina girişi yanlış sokaktan yapılmış olabilir. Bu durumda yapı ruhsatını veren idarenin (belediye/il özel idaresi) ilgili bölümü ile görüşmeniz gerekir.

Bilgilendirme için Eskişehir Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Bürosu (LİHKAB) Harita Mühendisi Sayın Cüneyt Koyun ve ekibine teşekkür ediyorum.