Dünya genelinde yaşanan pandemi etkisinin arazi taleplerinde artış yaşanmasına neden olduğunu gördük. Bunun sebebi kalabalıklardan kaçmak ve izole bir yaşam ortamı sağlamaktı.

Bugün pandemi dönemini yaşamıyoruz ama şubat ayında yaşanan büyük deprem nedeniyle gayrimenkul piyasasında arazilere olan taleplerin artarak devam ettiğini görüyoruz.

Arazilere olan bu yoğun talepler beraberinde birçok sorunların da ortaya çıkmasına sebep olduğunu söyleyebilirim. 

11/05/2018 tarihinde 3194 sayılı İmar Kanununa eklenen geçici 16. madde kapsamında ülkemizde yaklaşık 7.393.413 adet taşınmaz imar barışından faydalandı. (Kaynak AA) Bu yapılar idari para cezalarından ve yıkılmaktan kurtuldu. Ancak yapı kayıt belgelerinin yapılar yıkılıncaya kadar geçerli olduğunu unutmayalım.

Kaçak yapılaşma bitti mi? Sanmıyorum. İlanlarda bulunan satılık köy evlerini incelediğimde çoğunun tarla vasfında olan araziler üzerine inşa edildiğini görüyorum. Hobi bahçeleri adı altında oluşan yapılaşmalar ise ayrı bir sorun.

Bu makalemde değinmek istediğim esas konu köy yerleşik alanlarının imar sorunları.

Geçenlerde merkez ilçeye bağlı bir köyümüzün yerleşik alanı içinde arsa üzerine zamanında kaçak olarak yapılmış ve imar affından faydalanmış eski evi yıkıp yeni bir ev yaptırmak istemişler. İmar durumunu sorduk ve arsanın boyutu ile çekmelerden dolayı yapılaşmaya uygun olmadığını öğrendik. Yapılaşma için bitişik parsel sahipleri ile anlaşıp arsaları birleştirmek gerekiyor. Arsa üzerinde bulunan evin geçmiş zamanlarda neden izin alınmadan yapıldığını anlamış olduk.

Köy yerleşik alan sınırları içinde bulunan ve önceden planlanan imar izinleri kapsamında üzerine ev yapılabilirken Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler nedeniyle bu arsalara bugün yapı inşa etmek mümkün değildir.

İlan sitelerinde satılık köy içi arsaların durumlarını incelediğim de; çoğu arsanın cephe ölçüleri veya m2 büyüklüğünün çekmelerden dolayı yapı taban alanı ölçülerinin mevcut yönetmeliğe aykırı olması nedeniyle yapı inşa etmeye uygun olmadıklarını görüyorum.

Ancak bu sorunlar insanların yapı inşa etmesine engel olmuyor. Para cezalarını ve yıkım kararlarını göze alıp yapı inşa etmeye devam ediliyor.  Bu durumu ilan sitelerinde bulunan satılık bazı konutları incelediğimizde anlayabiliyoruz.

Sorun nasıl çözülebilir?

Belediyelerimiz köy imar planlarını gözden geçirip, mevcut arsaların üzerine daha sağlıklı yapıların inşa edilmesine vesile olacak şekilde yeniden imar düzenlemesi yapmaları veya gerekiyorsa mevcut köy yerleşik alanlarının yasaların öngördüğü büyüklüğe çıkarılması veya tarıma elverişli olamayan arazilerin imara açılmasıdır. Bunu bir ilçe belediyemiz yapmış ve bir köye yakın bazı arazileri imara açmış.

Pandemi, deprem, kırsal kesimde yaşama istekleri gibi çeşitli etkenler müstakil yapılara talepleri artırmaktadır. Belediyelerimiz de bu talepleri görüp imar planlarında gerekli düzenlemeleri yapmaları halinde köylerde ve kırsal kesimlerde kaçak yapılaşmanın önüne geçilebileceğini düşünüyorum.